Nieuws
Burgerinitiatiefgroep is het zat

Onder de titel ‘Burgers worden structureel niet serieus genomen. Het kan en moet anders en beter!’ heeft de Burgerinitiatiefgroep Leidschendam-Noord een manifest uitgebracht over inspraak en betrokkenheid van burgers, en burgerparticipatie in de gemeente.

Aanleiding vormen een aantal recente berichten in de pers – onder andere bij Vlietnieuws – over de gemeente en de wijze hoe zij omgaat met inspraak en betrokkenheid van burgers, en burgerparticipatie. De teneur, volgens de groep, teleurstellend, obligaat, afstandelijk en bovenal worden burgers/burgerinitiatieven niet op waarde geschat en serieus genomen’.

Volgens het manifest is er allereerst een duidelijke koers en bijpassend inhoud met betrekking tot burgerinspraak en burgerparticipatie nodig. ‘De tijd van ophaal- en praatsessies is al lang voorbij’, zo wordt gesteld in het door Cees Oosterbeek, Tjaard de Vriese en Rob van Engelenburg getekende stuk. ‘Koudwatervrees? Ga experimenteren, ook in het kader van de Omgevingswet, maar neem burgers altijd serieus’.

Ons advies: maak hier echt werk van en vul het burgerparticipatie beleid, in samenspraak, concreet in. Op deze wijze maak je gebruik van burgerexpertise, geef je ruimte en kan via een echte dialoog toegewerkt worden naar vele oplossingen met draagvlak in de samenleving. Mocht het College van B&W niet bereid zijn tot echte burgerparticipatie over te gaan dan getuigt het van bestuurlijke ruggengraat dit ook expliciet te maken. Niets is zo frustrerend als uiteenlopende verwachtingspatronen. De huidige aanpak werkt veel wrevel en frustratie op en zal onverhoopt langdurig contraproductief uitwerken in de relatie burger/bevoegd gezag/politiek’.

De Burgerinitiatiefgroep Leidschendam Noord heeft in het kader van diverse omgevingsprojecten: waaronder Schakenbosch, nieuwe woningbouwlocaties, bereikbaarheid Mall of the Netherlands / Veursestraatweg en Kompas voor de Leefomgeving haar inbreng geleverd. Diplomatiek gesteld: de op- en instelling van de zijde van het bevoegd gezag (college van B&W en coalitie) met betrekking tot burgerparticipatie is voor veel verbetering vatbaar. Als voorbeeld: op onze handreiking te komen tot een pilot voor Leidschendam-Noord (november 2018) is nog geen antwoord ontvangen. Conclusie: het kan en moet anders en beter. Wij zijn bereid hieraan mee te werken’.

Volgens de groep kan het ook anders. ‘In plaats van het brede overlegrondje van burgemeester Klaas Tigelaar kunnen er knopen doorgehakt worden want de bouwstenen hiervoor zijn al aanwezig. Eind 2017 heeft de Rekenkamer van Leidschendam–Voorburg, Wassenaar, Oegstgeest en Voorschoten een stevig onderbouwd rapport uitgebracht met veel achtergrondinformatie en beleidsaanbevelingen over het invullen van burgerinspraak en omgaan met burgerinitiatieven: zie https://www.rekenkamerwvolv.nl/onderzoeken/burgerinitiatieven/onderzoek-burgerinitiatieven

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter