VluchtelingenWerk Leidschendam – Voorburg heeft vorig jaar 77 statushouders gehuisvest en wegwijs gemaakt in de gemeente. De maatschappelijke begeleiders steunden daarnaast 129 statushouders bij hun integratie. Er werden 23 dossiers gezinshereniging succesvol afgerond en de spreekuren trokken 2745 bezoekers. In het kader van de particpatieverklaring zijn workshops gegeven aan 38 statushouders en de vrijwillige arbeidscoaches begeleidden nieuwkomers naar een stageplek of baan. Ook dit jaar is er weer veel werk te verrichten. Daarvoor is VluchtelingenWerk onder meer op zoek naar vrijwilligers die een aantal uur per week kunnen helpen als Maatschappelijk Begeleider.

,,Als een vluchteling in Nederland mag blijven, verhuist hij of zij op den duur naar een gemeente. Wie vangt je op en helpt je de eerste zaken in het complexe Nederland te regelen? In de vrijwilligersfunctie van Maatschappelijk Begeleider wijs je nieuwkomers de weg in hun nieuwe woonplaats. Letterlijk en figuurlijk”, aldus een woordvoerder van VluchtelingenWerk.

Enige voorbeelden: Berhane Berih Habtemichael (34) vluchtte in 2014 vanuit Eritrea naar Nederland. Hij prijst de dag dat hij werd gekoppeld aan vrijwilliger Henny van VluchtelingenWerk die hem ongelooflijk goed op weg hielp. En tot de dag van vandaag blijft helpen. ,,Ik ben nu vier jaar in Nederland, ik doe veel zelf. Maar ik weet nog hoe moeilijk het in het begin was, ik heb erg moeten wennen aan de bureaucratie hier. Ik ben zo dankbaar dat Henny of andere vrijwilligers altijd bereid waren bij de moeilijkste formulieren mee te kijken”, aldus Berhane die inmiddels zelf ook vrijwilliger is.

VluchtelingenWerk begeleidt al veertig jaar vluchtelingen van welkom naar werk, van aankomst naar toekomst. Als vrijwilliger doe je boeiend en zinvol werk en lever je een bijdrage aan een samenleving met verbeterde kansen voor nieuwkomers. Wie komt het  team in Leidschendam – Voorburg versterken? Meer info op https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures/maatschappelijk-begeleider

VluchtelingenWerk is ook op zoek naar juridische begeleiders, arbeidscoaches en taalcoaches. Zie hier alle vacatures in Leidschendam – Voorburg: https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/239693/content/vacatures?field_type_vacature_value=vrijwillig&field_gemeente_vac_ref_tid=leidschendam-voorburg

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter