Nieuws
Meer sociale woningbouw Overgoo gewenst

Bij de geplande woningbouw op bedrijventerrein Overgoo in Leidschendam moet meer dan 30 procent van de woningen in de sociale sector zitten. Deze wens heeft de gemeenteraad uitgesproken bij een bespreking van de plannen voor het gebied.

Eerder was al afgesproken dat er 130 sociale woningen zouden komen. Met de stelregel dat 30 procent van de nieuwbouw in de sociale sector moet zitten zouden dat er op Overgoo al meer moeten worden want daar komen tot 500 nieuwe woningen.

Verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Rouwendal zei dat hij per bouwzone op Overgoo wil gaan bekijken of het percentage van 30 procent omhoog kan. Hij reageerde daarmee positief op een voorstel van coalitiepartij PvdA.

De wethouder wees een voorstel van GBLV om nu al te bepalen dat 40 procent van alle woningen op Overgoo in de sociale sector moet zitten, en nog eens 40 procent in het zogenoemde middensegment (huur van 700 tot 950 euro per maand) af. Dat zou alle flexibiliteit uit de bouwplannen halen, aldus de wethouder.

De geplande sociale woningen zullen er overigens onder de huidige coalitie niet meer komen. Het duurt nog zeker 2,5 jaar voordat er op Overgoo gebouwd gaat worden.

Alle fracties waren vol lof over de herontwikkeling van Overgoo dat omgevormd moet worden van een bedrijventerrein naar een woon-werkgebied inclusief recreatie. Daar is zeker tien jaar voor uitgetrokken.

Bij de nieuwe ontwikkeling wordt gestart met het pand Vlietweg 14/15, het voormalige kantoor van het Nationaal bureau voor toerisme. Het is nu een bedrijfsverzamelpand met zo’n 110 ondernemers erin. Gelijktijdig komen het parkeerterrein achter het pand en het braak liggende volkstuinencomplex daar weer achter, aan de beurt.

Vlietweg 14/15 moet plaatsmaken voor woningbouw. Ook op de twee andere terreinen is woningbouw voorzien. In de ontwikkelvisie staat dat er, als alles snel gaat, over twee of 2,5 jaar gestart kan worden met de woningbouw.

Zoals Vlietnieuws al eerder berichtte blijven de kantoorpanden aan de kant van de Noordelijke verbindingsweg staan. Zij vormen als het ware een buffer voor geluidhinder en luchtvervuiling die woningbouw belemmeren. Desondanks zijn er extra geluidwerende maatregelen aan de woningen nodig. Vanwege de luchtvervuiling mag er niet binnen 100 meter van de N14 en A4 gebouwd worden.

Bij het nieuwe Overgoo is een halte voor tram 19 voorzien. Wethouder Rouwendal gaf aan dat dat lastig wordt aangezien HTM eerst zekerheid over voldoende passagiers wil hebben terwijl de bouwplannen mede hangen op de komst van die halte. Daarnaast speelt de Metrpoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een belangrijke rol bij een besluit. De omliggende wegen blokkeren bovendien een goede toegang tot de tramhalte.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter