Nieuws
Nieuw subsidiestelsel komt er

De gemeente gaat werken met een nieuw subsidiesysteem. Alleen de cultuursector valt daar voorlopig buiten. Dat bleek tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Het was een voortzetting van een beraad een maand geleden. Toen was er nog veel kritiek vanuit de raad.

Nu kan eenieder nog subsidie aanvragen bij de gemeente die dan beslist. In het nieuwe systeem hanteert de gemeente zes thema’s. Subsidieaanvragers worden rond die thema’s samengebracht aan ‘tafels’. Daar moeten zij onderling plannen maken en het beschikbare subsidiegeld verdelen. ,,Het gaat om de activiteit. Wie het doet en hoe is aan de tafel om uit te maken’’, aldus wethouder Jan-Willem Rouwendal.

De hele gemeenteraad steunde een voorstel vanuit de cultuursector om een gedachte subsidietafel ‘levendige leefomgeving’ nu niet in te voeren maar een reeds bestaand overlegsysteem in die sector als ‘cultuurtafel’ te bestempelen en door te laten functioneren.

Het plan werd door Peter van der Ploeg, directeur van Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck, mede namens Theater Ludens, de Bibliotheek aan de Vliet, de Kunstuitleen Voorburg en Evenblij Theater & Film voorafgaand aan de raadsvergadering gepresenteerd.

,,Wij zijn voor een georganiseerde overlegstructuur. Zien daar de voordelen van. Maar dan wel een overleg dat functioneert op een wijze waar wij zelf zeggenschap in hebben, die wij bovendien organisatorisch kunnen ‘bemannen’ én die op een eerder moment in het jaar duidelijkheid oplevert over de toegekende subsidie’’, aldus Van der Ploeg.

Wethouder Rouwendal beloofde de gemeenteraad dat de werking van het nieuwe systeem in 2020 wordt geëvalueerd. ,,Het is een leer- en ontwikkelproces’’, zo gaf hij aan. Hij keerde zich tegen een voorstel van GBLV om de hele invoering met een jaar uit te stellen en de plannen eerst opnieuw met alle betrokkenen te gaan bespreken.

De wethouder gaf aan te kunnen leven met een CDA-voorstel om een wijziging in de regels altijd eerst aan de gemeenteraad voor te leggen. Ook een VVD-idee om de gemeenteraad te laten beslissen over het maximale subsidiebedrag per tafel vond genade bij Rouwendal.

De wethouder zei te kunnen leven met een D66-voorstel waarbij subsidieontvangers die na het jaar geen verantwoording afleggen over de besteding ervan, alle geld moeten teruggeven (nu maar 20 procent). Dat gold ook voor een D66-idee om subsidieontvangers die twee jaar achtereen hun doelstellingen niet halen, uit te sluiten van subsidieontvangst.

Al eerder maakte Rouwendal meer ruimte voor kleine partijen en nieuwkomers in het nieuwe systeem. En zag hij ervan af voor 2020 alleen te gaan werken met de bestaande subsidiepartners. Over mogelijke bezuinigingen op de subsidies repte de wethouder met geen woord.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter