Mening
Blog: The Mall

Teun Koek, topmanager bij Unibail-Rodamco-Westfield (URW) aangaande de omvorming van winkelcentrum Leidsenhage tot Mall of the Netherlands, kan het aardig brengen.

Eerder deze week trachtte hij gemeenteraadsleden te overtuigen van alle inspanningen die URW doet om het nieuwe winkelcentrum toegankelijk en bereikbaar te houden voor de 14 miljoen mensen die er jaarlijks verwacht worden. Veertig tot 50 procent meer dan bij het ‘oude’ Leidsenhage.

Koek schetste grootste plannen. Borden op en langs de snelwegen; nieuwe routes openbaar vervoer; extra parkeerplaatsen bij de Mall en verder af; groene golven; looproutes; deelfietsen; shuttlebusjes. Zelfs het doortrekken van tramlijn 6 van Leidschendam-Noord naar Wassenaar kwam aan de orde.

Het klonk allemaal fantastisch. Totdat Teun Koek moest erkennen dat hij geen garanties kon geven dat het er ook allemaal echt van kwam. De enige garantie die hij kon geven was ten aanzien van de bouw van de Mall en de inrichting van het omliggende gebied. Meer niet.

Geen wonder. Rijkswaterstaat wil geen borden op rijkswegen noch er naast. Voor borden verder van de weg af moeten de gemeenten meewerken. Bij het openbaar vervoer is UWR totaal afhankelijk van HTM en NS. Voor de extra parkeerplaatsen wat verder van de Mall af, van de eigenaren van die parkeerplekken.

De groene golf is weer een zaak van gemeente en Rijkswaterstaat (N14). Ook voor de inrichting van looproutes is UWR afhankelijk van gemeentelijke medewerking. Alleen de deelfietsen en shuttle-busjes zou UWR zelf kunnen regelen. Maar dan wel op eigen kosten.

UWR heeft haast. In 2020 gaat de Mall open. Rijkswaterstaat start pas na 2023 met werken aan de N14 waardoor de gelijkvloerse kruisingen binnen Leidschendam-Voorburg gaan verdwijnen.

Met alle betrokken partijen wordt intensief overlegd, zo hield Koek zijn gehoor voor. Zonder verder in de details te treden. Laat staan te reppen over toezeggingen of akkoorden.

UWR wil dat automobilisten die de Mall bezoeken en via de N14 komen, de Heuvelweg op rijden om daar te gaan parkeren. Lukt dat daar niet dan moeten ze doorrijden en rechts af de Burgemeester Banninglaan op gaan. Daar komt in de Mall – boven de nieuwe Jumbo – een parkeergarage.

Is die garage vol dan moet men weer rechtsaf de Noordsingel oprijden om van daar af rechts in de Mall te parkeren. Daar waar nu al parkeervoorzieningen zijn. Is daar ook geen vrije plek meer dan moet men via de N14 het rondje nogmaals doen.

De Heuvelweg en Noordsingel zijn twee baans; de Burgemeester Banninglaan kent maar één rijstrook. Nu al staat het er regelmatig vast, laat staan als er straks miljoenen mensen de Mall gaan bezoeken.

In de originele deal tussen gemeente en URW over de bouw van de Mall is opgenomen dat de omliggende straten blijven zoals ze zijn. Niet helemaal waar want het straks links af slaan uit de garage Burgemeester Banninglaan kan niet (meer). Daar is een eiland voor gemaakt in het wegprofiel.

Grote angst van omwonenden is nu al dat bezoekers van de Mall straks hun wagens in hun woonstraten gaan zetten. Met name op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddagen (de topdagen voor het winkelcentrum) en bij hoogtijdagen als Pasen en Kerstmis.

Dat tegengaan via blauwe zone’s, parkeerverboden en handhavers wordt een zaak van de gemeente. Maar dat zal wel betekenen dat het probleem zich gaat verplaatsen. Naar andere nog ‘vrije’ parkeerplekken.

Visioenen zijn leuk, de realiteit is meestal anders. Dat weten ze bij URW en de gemeente ook. Dat vraagt dus praktische oplossingen in plaats van dagdromen. Tenzij men stiekem het probleem toch wil afwentelen op de bewoners van omliggende wijken.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over een vaststaande N14 die automobilisten ertoe zal brengen andere routes te kiezen. Over de Vlietbruggen bijvoorbeeld. O sorry, daar mag niet over gesproken worden in afwachting van het taboeloze onderzoek naar een nieuwe Vlietbrug in Leidschendam. Ander onderwerp a.u.b..

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter