Het Vliet Gemeenschaps Fonds (VGF) heeft 1000 euro beschikbaar voor een zinvol maatschappelijk project. Het betreft een afscheidsgeschenk van het fonds aan de inwoners van de gemeente. Het fonds houdt er namelijk na tien jaar mee op. De 1000 euro is het nog in kas zittende bedrag.

Het VGF houdt er mee op nu de gemeente via Vlietwensen burgerinitiatieven financieel ruimhartig is gaan steunen (90.000 euro per jaar). Het VGF heeft in zijn tienjarig bestaan ongeveer 100 individuele gevallen financieel ondersteund. Vlietwensen alleen vorig jaar al 61 initiatieven.

Particulieren of organisaties die een zinvol maatschappelijk project hebben waaraan de 1000 euro besteed kan worden, kunnen een goed onderbouwd verzoek indienen om in aanmerking te komen voor het geld. Kosten voor individuele hulpverlening/inkomensondersteuning, consumpties en inzet van professionals komen niet voor de financiële bijdrage in aanmerking.

Het bestuur van VGF maakt uit de ingezonden verzoeken een keuze. Uiterlijk eind juni wordt de uitslag bekend gemaakt. U kunt uw verzoek mailen aan de secretaris van het fonds: lsteenmetser@casema.nl Voor nadere informatie kunt u terecht bij VGF-voorzitter mevrouw Adri de Grijs 06 – 8121 3061.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter