Nieuws
B&W komen met bezuinigingen; lasten omhoog

B&W willen komend jaar 2,2 miljoen euro besparen, oplopend naar 2,8 miljoen euro in 2023. Een deel van de besparingen moet worden opgebracht door hogere lasten voor de burger. Dat blijkt uit de zogenoemde Kadernota 2020-2023 waarin wethouder Jan-Willem Rouwendal de contouren schetst voor de begroting in die jaren.

In 2020 komt er btw op de rioolheffing. Dat levert jaarlijks 750.000 euro op. De hondenbelasting gaat omhoog (120.000 euro) en leges bij de gemeente worden kostendekkend (200.000 euro).

In het zogenoemde sociaal domein (zorg voor ouderen, jongeren en mensen zonder werk) willen B&W 0,9 tot 1,6 miljoen (2023) bezuinigen. Dat gebeurt onder andere door de indicatie voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp aan te scherpen. Er blijft ook geld over door 30 tot 50 mensen per jaar uit de bijstand aan werk te helpen.

Op jeugdhulp wordt bespaard omdat jongeren minder naar zware en dus dure hulp worden verwezen. Daarnaast moeten de processen rond jeugdhulp beter. Er wordt gekort op de subsidies welzijnsactiviteiten, jongerenwerk, opbouwwerk, preventie, cliëntondersteuning, ondersteuningsvormen en inloopvoorzieningen.

Op studies naar automatisch vervoer en burgerparticipatie wordt 50.000 euro gekort. In het onderwijs blijven de zogenoemde ‘brede schoolactiviteiten’ beperkt tot basisonderwijs. Ook dat levert 50.000 euro op. Bij het beleid ter bestrijding van onderwijsachterstanden wordt 200.000 euro gekort door een hogere uitkering van de rijksoverheid.

In de sector bouw wordt 150.000 euro bespaard door verdergaande automatisering van planvorming, beleid en vergunningverlening. Dat kan door de komst van de nieuwe Omgevingswet die allerlei andere wetten bundelt en overbodig maakt.

B&W rekenen nu met een tekort van 8,2 miljoen euro in 2019. Met de maatregelen uit de Kadernota, een hogere uitkering van het rijk via het Gemeentefonds (2 miljoen euro lopend tot 3,7 miljoen) en een greep in de financiële reserves van de gemeente (14,6 miljoen euro gaat daar uit) kan dat in 2023 zijn omgeslagen naar een plus van 485.000 euro.

In 2020 denken B&W 80 miljoen euro binnen te krijgen uit de verkoop van aandelen in energiebedrijf Eneco. Dat geld wordt in de reserves gestort. Die stijgen daardoor van 34,9 miljoen euro eind dit jaar naar 106 miljoen euro eind 2020. In 2023 staan ze dan op 98,4 miljoen euro, onder meer door het onttrekken van geld ter dekking van tekorten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter