Nieuws
B&W wijzen GBLV terecht inzake Sytwendepark

Het besluit om het gebied in het Sytwendepark waar honden los mogen lopen, te beperken tot een afgesloten halve cirkel aan de kant van het Veurselaantje, is niet gebaseerd op drie klachten van omwonenden zoals De Telegraaf onlangs beweerde. Dat hebben B&W het GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú laten weten in antwoorden op vragen. Die werden begeleid door een persbericht met als kop ‘Hondenbeleid gemeente blijft verbazen’.

Volgens B&W ging het om drie reeds eerder geopenbaarde klachten uit 2015 en 2016. Eén ervan handelt uitsluitend over de overlast die hangjongeren in het park veroorzaken. De twee andere noemen buiten dat probleem de overlast van honden die in het park worden uitgelaten. Het besluit het losloopgebied te verkleinen werd op 30 januari 2018 genomen. Het was volgens B&W gebaseerd op een participatietraject en een zienswijzeprocedure. De Telegraaf is dat ook meegedeeld.

In het persbericht van GBLV stond onder meer: ‘Als het inderdaad om twee tot drie klachten gaat, dan zou dat betekenen dat die klachten hebben geleid tot sessies met gebruikers en omwonenden van het Sijtwendepark, juridische kosten in verband met rechtszaken, een mediation traject en als klap op de vuurpijl een aangekondigd hek van 30.000 euro. Alles bij elkaar zal het al snel om meer dan 50.000 euro gaan. Het einde is daarbij nog niet in zicht. De hondenbezitters in Leidschendam-Voorburg mogen hun borst vast nat maken: komt er hierdoor een extra verhoging van de hondenbelasting bovenop de al eerder aangekondigde verhoging?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter