Nieuws
CDA: Meer bouwen, dan ook meer mobiliteit

‘Niet meer woningen zonder mobiliteit’. Deze insteek moet de gemeente, maar ook in breder verband de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), kiezen bij plannen voor woningbouw. Volgens het CDA mag dat alleen in samenhang met bereikbaarheid en duurzaamheid. ,,Wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid moet je in samenhang zien”, zegt CDA-fractieleider in de gemeenteraad, Fred Duijn. ,,Extra woningbouw trekt de leefbaarheid scheef als niet ook gelijk iets gedaan wordt aan mobiliteit.” Het CDA vindt dat bereikbaarheid integraal moet worden aangepakt. “Wat helpt verbreding van de A4 als je vervolgens in je eigen gemeente in de file staat?”

,,Sinds 2015 is er MRDH. Het is goed dat er nauw samengewerkt wordt op mobiliteit. De bestaande vervoerscapaciteit wordt daardoor beter benut.” Meer is mogelijk bijvoorbeeld door te investeren in doorstroom op kruisingen, slimmere verkeerssystemen, modern openbaar vervoer en voldoende fietspaden. De MRDH heeft daarin een belangrijke rol te vervullen. De regio mist investeringsruimte om toekomstige groei aan te kunnen. Fred Duijn: ,,De MRDH moet veel meer in actie komen; het heeft extra geld nodig van het Rijk. Anders slibt ons deel van Randstad dicht.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter