De gemeenteraadsfractie van D66 is positief over de inspanningen van projectontwikkelaar Mall of the Netherlands inzake de bereikbaarheid van het centrum. Op 11 december 2018 diende D66 in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg een motie in waarin de gemeente en de projectontwikkelaar werden opgeroepen rekening te houden met de bereikbaarheid van de Mall of The Netherlands. D66 heeft in die motie meerdere suggesties genoemd, zoals slimme verkeersborden, elektrisch shuttlevervoer en een deugdelijke informatievoorziening bij stations en leenfietsen.

In de presentatie van de projectontwikkelaar van dinsdag 7 mei werd duidelijk dat zij flink aan de slag is gegaan met de suggesties van D66. Men wil inzetten op een goede bewegwijzering, een goede doorstroming met behulp van slimme borden, goede OV-voorzieningen en onderzoekt de mogelijkheden voor elektrisch shuttlevervoer. .

D66-fractievertegenwoordiger Wouter Jorissen is vooralsnog dan ook positief, maar zeker nog niet volledig gerustgesteld: ‘Het is goed om te zien dat de projectontwikkelaar de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de bereikbaarheid van het nieuwe winkelcentrum.’ Bewoners van het gebied rondom de Mall of The Netherlands maken zich volgens hem echter nog steeds terecht zorgen over de bereikbaarheid van hun wijk. ‘De projectontwikkelaar is ambitieus, maar we moeten wel goed blijven waken voor de bereikbaarheid van de omliggende wijken. De zorgen van de inwoners, ondanks de plannen van de ontwikkelaar, zijn heel begrijpelijk’, aldus Jorissen. D66 is dus positief over de inzet, maar zal de ontwikkelingen sterk in de gaten houden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter