Nieuws
Floor Kist (GroenLinks) gelooft niet in extra brug

Vóór de zomer beslist de gemeenteraad over de mogelijke komst van een extra brug over de Vliet.  GroenLinks raadslid en oud wethouder Floor Kist acht een extra brug niet kansrijk: “De redenen om in 2016 tegen de brug te stemmen waren dat het niet eerlijk is om het verkeer over de Sluisbrug naar andere wijken te verplaatsen en dat voor een verbetering van de bereikbaarheid van 1-2 minuten een investering van 15 miljoen euro wel heel veel geld is. Het nieuwe onderzoek bestaat uit een actualisatie van de berekeningen met vernieuwde verkeersmodellen die voor de regio gelden. Daarin staan geactualiseerde verkeersstromen, ook voor de verbeterde N14, de Rijnlandroute en de Rotterdamse baan.

“VVD en CDA krijgen alleen gelijk als het onderzoek uitwijst dat de bereikbaarheid van de gemeente aanzienlijk verbetert, als er 5.000 auto’s of minder per dag over de Sluisbrug rijden en geen beperkende maatregelen in het Damcentrum nodig zijn. De eis van 5.000 auto’s komt van bewoners van het Damcentrum. De eis om geen verkeersbeperkende maatregelen in te zetten komt van de VVD. “De bereikbaarheid van de gemeente kan op z’n best gelijk blijven, maar dat is niet waarschijnlijk,” aldus Kist, “Autoverkeer groeit overal in Nederland, in het bijzonder rondom de grote steden. En dan hebben we het nog geen eens over de effecten op geluidsoverlast, luchtkwaliteit en leefbaarheid.”

Mochten VVD, CDA, PvdA en CU/SGP toch voor een extra brug kiezen, dan is nog maar de vraag of het definitieve besluit voor de volgende verkiezingen genomen worden. “Uitwerking van ruimtelijke inpassing en kosten van de extra brug, vaststelling van een bestemmingsplan,” somt Kist op. “Hoe het verkeer aansluit aan de andere kant van de Vliet moet de gemeente met Den Haag, het rijk en/of de provincie bespreken. Dat klinkt niet als korte gesprekken.” Dus de vraag is of het wel mogelijk is om vóór de raadsverkiezingen van maart 2022 een definitief besluit te hebben. “En als een volgende coalitie dan beslist dat de brug er niet komt, dan heb je vier jaar voor niets aan een extra brug gewerkt.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter