De VVD en D66 willen meer inzet op onderwijs. Recent is het rapport ‘Staat van het Onderwijs’ verschenen. Hierin evalueert de Inspectie van Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs. Ze signaleren een dreigend lerarentekort en nog steeds ongelijke kansen voor kinderen. Tevens is ook het passend onderwijs nog niet op orde waardoor meer kinderen tussen wal en schip dreigen te vallen. De VVD en D66 zien deze ontwikkelingen ook in Leidschendam-Voorburg en willen  met wethouder Juliette Bouw in gesprek hoe men hier lokaal meer op in kan zetten.

In Leidschendam-Voorburg werken gemeente en scholen samen op basis van de Lokale Educatieve Agenda (de LEA). In de LEA wordt afgesproken welke thema’s de komende jaren prioriteit hebben. Het dreigende lerarentekort is daar niet bij. Een gemiste kans vindt D66-gemeenteraadslid Mahjoub Mathlouti: ,,We zien buurgemeenten zoals Den Haag en Zoetermeer daar wel stevig op inzetten met acties. Gevaar daarvan is dat deze acties straks zo succesvol zijn dat het voor nieuwe leraren niet meer aantrekkelijk is om in Leidschendam-Voorburg voor de klas te staan.’’

Het passend onderwijs wordt in de LEA wel genoemd. De wethouder schrijft zelfs dat de samenwerking niet optimaal is. Ze wil betere en heldere afspraken met de verschillende partners, maar benadrukt ook dat dit vooral een taak is van de scholen. ,,Een kind mag nooit de dupe worden van discussies over wie nu aan zet is. De tijd op school staat niet los van de tijd thuis in het gezin en de wijk. Ik zou daarom ook graag zien dat de wethouder een stevigere rol pakt om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten”, aldus VVD-gemeenteraadslid Sabrina van den Heuvel.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter