Deze week is de website www.groenblauweschoolpleinen.nl gelanceerd. Basisscholen kunnen hier tips en inspiratie vinden voor meer water en groen op hun schoolplein. De site biedt voorbeelden en ervaringen van andere basisscholen die een groenblauw plein hebben gerealiseerd, opties voor financiële steun en lespakketten voor buitenlessen.

De website is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. Samen met 16 partnerorganisaties willen zij basisscholen stimuleren om meer met groen en (regen)water aan de slag te gaan op hun schoolplein. ,,Op een groenblauw schoolplein hebben kinderen meer de gelegenheid om zich te ontwikkelen”, aldus Trevor Reis van de Inspecteur de Vriesschool in Den Haag, waar onlangs een groenblauw schoolplein is aangelegd. ,,Denk bijvoorbeeld aan hutten bouwen en creatief met elkaar spelen. Ons schoolplein biedt zo ruimschoots gelegenheid voor rust en ontspanning maar ook voor veelzijdige beweging.” Delfland biedt scholen een financiële bijdrage om groenblauwe schoolpleinen aan te leggen. Vanuit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie kunnen scholen 20 tot 25% van de watermaatregelen vergoed kunnen krijgen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter