Nieuws
Niets mis met informatievoorziening gemeenteraad

B&W herkennen zich niet in de bewering dat de gemeenteraad onjuist en/of onvolledig geïnformeerd wordt. Dat schrijft burgemeester Klaas Tigelaar aan D66-fractieleider in de gemeenteraad Jacco van Maldegem.

Van Maldegem beweerde dat B&W in de informatievoorziening aan de gemeenteraad in toenemende mate steken lieten vallen. Hij noemde daarbij de discussie rondom de bereikbaarheid van en de parkeerbalans voor het Damcentrum; het project snippergroen; het bundelen van de gemalendienst met Pijnacker-Nootdorp en Delft; gemeentelijke subsidies; de evaluatie van het omgekeerd inzamelen van afval in Voorburg-Midden.

Tigelaar onderschrijft de stelling dat B&W de gemeenteraad altijd tijdig en volledig dienen te informeren over zaken die relevant zijn voor de gemeenteraad. Ook erkent hij deze informatievoorziening een belangrijke bron voor het goed functioneren van de gemeenteraad is, ‘echter niet de enige bron’.

De burgemeester geeft geen antwoord op de vraag in hoeverre de onjuiste en onvolledige informatievoorziening te wijten is aan ambtelijke fouten, aan politieke keuzes aangaande de informatievoorziening, aan de communicatie tussen het college van B&W en griffie (secretariaat gemeenteraad) of louter aan de griffie.

Gevraagd naar te nemen maatregelen stelt Tigelaar: ‘Het college van B&W voelt zich te allen tijde verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening naar de gemeenteraad. Het college is van mening dat de informatievoorziening adequaat is en dat de werkprocessen die dat ondersteunen goed georganiseerd zijn’.

Hij voegt daaraan toe: ‘Het college is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid inzake de informatievoorziening naar inwoners, ondernemers, bedrijven, stichtingen en verenigingen in onze gemeente en handelt overeenkomstig zorgvuldig’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter