Eind mei wordt gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de inrit naar de ondergrondse parkeergarage voor de toekomstige Mall of the Netherlands. Deze zal liggen aan de Weigelia, een stukje na de afslag vanaf de Heuvelweg en gaat onder de trambaan doorlopen. Om al deze werkzaamheden mogelijk te maken zal er vanaf eind mei tot eind november een tijdelijk verkeersplan van toepassing zijn (zie afbeelding). Daarbij dient expeditie verkeer voor het Rozemarijnhof en de horecapaviljoens via de Lavendel, over het parkeerterrein en tussen de tijdelijke Jumbo en het Fletcher hotel naar de Weigelia te rijden. Deze route wordt van borden voorzien.

Tijdens de gehele periode dat de inrit wordt aangelegd, zal tram 19 niet verder kunnen rijden over de Weigelia in de richting van het ziekenhuis. Reizigers in de richting van het ziekenhuis worden met pendelbusjes vervoerd. De tramhalte in de richting van Delft ligt in het werkterrein en zal daarom tijdelijk worden verplaatst naar een locatie tegenover de Kamperfoelie (tussen BCC en Bronwasser). Om de tram van richting te kunnen laten veranderen op de tijdelijke ‘eindhalte’, wordt er tevens – ter hoogte van de expeditie-inrit naar het Rozemarijnhof – een wissel aangebracht. Daaraan voorafgaand zal van 3 tot 15 juni het asfalt op de locatie van de wissel worden verwijderd. Dit gebeurt overdag.

Vanaf zaterdag 15 juni tot en met dinsdag 18 juni wordt dan de wissel zelf gerealiseerd. Dat gebeurt ’s nachts. De laswerkzaamheden die daarvoor worden uitgevoerd, geven naar verwachting slechts beperkte geluidsoverlast. De tram wordt in die periode geheel buiten dienst gesteld. Vanaf 19 juni wordt het wisselpunt voor de tram in gebruik genomen en gaan de pendelbusjes richting het ziekenhuis rijden

Vanaf 1 juli worden (overdag) de damwanden geplaatst voor het ondergrondse deel van de inrit zodat er tijdens de werkzaamheden geen grondwater in de weg zit. Deze damwanden gaan minder diep de grond in dan bij de aanleg van de ondergrondse parkeergarage en zullen daarom naar verwachting minder trilling overlast veroorzaken. Het aanbrengen van de damwanden duurt circa 3 weken. Daarna zal de realisatie van de inrit starten.

In de eerste helft van november is de inrit klaar. Tussen medio en eind november worden dan de nieuwe rails geplaatst en getest en wordt de tijdelijke wissel verwijderd. Na eind november wordt de nieuwe tramhalte aan de vijverzijde gerealiseerd, ter hoogte van Gina en Villa Lago, en wordt de tijdelijke tramhalte verwijderd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter