Nieuws
Nieuwe Vlietbrug kost vele miljoenen

De bouw van een nieuwe brug over de Vliet in Leidschendam kost, afhankelijk van het type brug, tussen 6,1 en 11,9 miljoen euro. Het gaat dan om een brug waarover auto’s in beide richtingen kunnen rijden. Wordt gekozen voor een brug met één rijbaan dan kost die tussen 5,4 en 10,1 miljoen euro. Een driebaans brug vergt tussen 7,9 en 14,8 miljoen euro.

Dat hebben B&W laten becijferen. Zoals bekend loopt er een onderzoek naar de brugbouw als onderdeel van plannen om het Damcentrum beter bereikbaar te maken en de doorstroming van verkeer in dat gebied te bevorderen.

De brug zou moeten komen tussen de Noordelijke Verbindingsweg/Vlietweg en de Nieuwe Havenstraat in Klein Plaspoel Polder (KPP). Door de brugbouw en de aansluitende weg kan de gemeente minder grond in KPP verkopen voor woningbouw. Dat scheelt 1,6 tot 4,3 miljoen euro aan inkomsten.

De kosten van de wegaansluiting in KPP alsmede de voorzieningen die nodig zijn bij de kruising Verbindingsweg/Vlietweg zijn niet berekend.

De gemeente heeft wel gekeken naar de kosten van andere maatregelen. Zo kost het aanleggen van plateaus op het Damplein ter verhoging van de verkeersveiligheid daar tussen 98.000 en 182.000 euro.

Het verkeersluw maken van de Rembrandtlaan/Wijkerlaan (drempels/30 kilometer maximum snelheid) vergt 375.000 tot 690.000 euro. Het ombouwen van de Oude Trambaan tot een tweebaansweg inclusief wijzigingen aan de kruisingen met Damlaan/Rijnlandstraat/JS Bachlaan kost tussen 3,3 en 6,1 miljoen euro.

Voor het beter afstellen van verkeerslichten in het Damcentrum moet 35.000 tot 65.000 euro uitgetrokken worden; voor het plaatsen van ‘dynamische’ verkeersinformatieborden 280.000 tot 520.000 euro.

Al deze uitgaven zijn niet opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Zoals bekend moet de gemeente de komende jaren tussen 2,2 en 2,8 miljoen euro per jaar bezuinigen om uit de rode cijfers te komen.

B&W moeten nog  beslissen over de brug en de andere maatregelen. Het is de bedoeling dat dit nog voor de zomervakantie gebeurt en dat ook de gemeenteraad er nog over beslist. VVD en CDA hebben zich eerder voor een brug uitgesproken; coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie-SGP waren daar tegen. De oppositiepartijen zien ook niets in een nieuwe brug.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter