Bewoners van wijken rondom het Damcentrum in Leidschendam willen geen nieuwe brug over de Vliet. Een petitie tegen de bouw van de brug is door 638 inwoners uit de wijken Damsigt, Verzetshelden-, Zeehelden-, Kleurenbuurt, Park Leeuwensteijn en het Lien ondertekend. Het stuk is door drie leden van de Belangengroep ‘Benutten zoals bedoeld’ aan wethouder Juliette Bouw overhandigd.

Het drietal – Karijn de Jong, Lonneke van den Berg en Geurt Thomas – benadrukte dat de handtekeningenactie de grote betrokkenheid en de gedeelde zorg van de bewoners uit de zes wijken laat zien. Hiermee deden zij ook een nadrukkelijk oproep aan de gemeente om de problemen van bereikbaarheid en doorstroming op te lossen voor de héle gemeente, en vooral te voorkomen dat problemen worden verplaatst.

De buurtbewoners hebben zich verdiept in de diverse onderzoeken naar de brugbouw. Hieruit komt telkens dezelfde conclusie naar voren: de aanleg van een extra oeververbinding leidt niet tot de oplossing voor de bereikbaarheid van en doorstroming in het Damcentrum. Een brug heeft een aanzuigende werking van doorgaande wegen naar lokale wegen. Dat heeft een zeer nadelig effect op de veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid van omliggende wijken. Hierdoor verbindt de brug niet, maar verplaatst problemen en verdeelt bewoners.

De belangengroep is van mening dat leefbaarheid voor allen van het grootste belang is. Voor alle bewoners en de ondernemers uit het Damcentrum kan, tegen lagere kosten, een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving worden gecreëerd. Dit door het leiden van doorgaand verkeer naar de N14; het weren van doorgaand verkeer uit het Damcentrum door selectieve toegang; bestaande wegen anders in te richten en route informatieborden te plaatsen die aangeven dat de Sluisbrug openstaat en er files staan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter