Nieuws
Den Haag wordt onbereikbaar

Den Haag kan de groei van het aantal inwoners met tienduizenden nieuwe woningen en banen, alsmede een toename van het aantal toeristen niet meer aan. Het wegennetwerk en het openbaar vervoer zijn daar niet op berekend. De stad slibt dicht. ,,We stevenen af op een structureel verkeersinfarct in de stad. Het is tijd voor actie”, aldus wethouder Robert van Asten. Hij heeft nu een Mobiliteitstransitiebrief uitgebracht als startpunt voor een discussie over de bereikbaarheid van de stad en wat eraan te doen.

Den Haag groeit tot 2040 door naar ruim 620.000 inwoners: 100.000 meer dan nu. De stad telt nu al 166.000 geregistreerde auto’s en daarmee heeft de stad de hoogste autodichtheid van het land. Door de groei van het aantal huishoudens kan het aantal auto’s toenemen tot 212.000. Het autogebruik groeit met 17 tot 44 procent. Dat betekent 30 procent meer files. Nu al staan automobilisten in Den Haag tijdens de spits 28 minuten per dag in de file. Dertig procent van de automobilisten rijdt langzamer dan 30 km. per uur door de stad.

Daarbij komt dat het Openbaar vervoer-netwerk (OV) ‘in zijn voegen kraakt’. Het gebruik van het OV groeit sterk (trein 27 tot 45 procent; bus, tram en metro 8 tot 31 procent) maar dit leidt tot knelpunten. Ook op steeds meer fietspaden ontstaan in ochtend- en avondspits fietsfiles: tientallen fietsers staan per kruising te wachten om te kunnen oversteken.

Om Den Haag ook in de toekomst aantrekkelijk, leefbaar en bereikbaar te houden voor inwoners en bezoekers, moet er anders worden gekeken naar mobiliteit. Uitgangspunten daarbij: veilig (nul verkeersslachtoffers), efficiënt, schoon (elektrisch vervoer), op maat, betaalbaar, verbinding met de regio.

Bij de mobiliteitstransitie wil de gemeente onder meer inzetten op een verandering in reisgedrag. Voor korte afstanden pakken veel inwoners nu nog de auto: tot 7,5 kilometer 45 procent en tot 12,5 kilometer 70 procent. Terwijl het OV of de fiets hier net zo goed voor te gebruiken is. De auto blijft een rol spelen in de stad, maar het is wel de bedoeling dat de auto in de toekomst een minder grote rol heeft in de openbare ruimte. Daarom is men nu al bezig met bekijken hoe men inwoners kan verleiden om op een andere manier te reizen.

Als er op veel plekken in de stad deelauto’s beschikbaar zijn, dan kan het financieel interessant zijn voor mensen die hun auto maar af en toe gebruiken, om over te stappen op het gebruiken van een deelauto. Hetzelfde geldt voor de deelfiets of elektrische scooter. Steviger inzetten op openbaar vervoer is ook één van de oplossingen waar de wethouder aan denkt. ,,Van deur tot deur OV, dat is toch geweldig? Geen wachttijden meer bij een bushalte, maar vervoer op maat dat je naar een grotere halte brengt waar je de keuze hebt uit meerdere trams of bussen . Het klinkt als toekomstmuziek, maar we werken er nu al aan met de Haagse Schaalsprong OV.”

Het parkeren wordt een extra probleem. Voor de groei in het aantal auto’s is 506.000 vierkante meter extra parkeerruimte nodig. Dat zijn omgerekend 80 voetbalvelden of 46.000 plaatsen in ondergrondse garage’s (kosten 2,3 miljoen euro; huur per plek 3000 euro per jaar). Den Haag wil (nieuwe) autobezitters dan ook dwingen op eigen terrein te gaan parkeren.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter