Nieuws
Veel meer fraude dan gedacht

De gemeente vordert bij 159 inwoners ontvangen bijstandsuitkeringen terug vanwege fraude. Dat hebben B&W het VVD-gemeenteraadslid Philip van Veller laten weten. Eerder sprak de gemeente over 7 gevallen maar dat bleek een vergissing.

In totaal heeft de gemeente nog vorderingen voor 6,65 miljoen euro uitstaan. Jaarlijks wordt daarvan 300.000 euro als oninbaar afgeboekt, aldus B&W. Dat gebeurt omdat betrokkene al meer dan vijf jaar niet meer in Nederland woont; een betrokkene een verzoek om kwijtschelding heeft gedaan omdat de maximale aflostermijn is bereikt; de vordering is meegenomen in een schuldsanering.

Van alle vorderingen is 94 procent nog niet verjaard. Bij zes procent loopt een onderzoek daar naar. Bij wanbetaling volgen een aanmaning en, indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, eventuele andere incassomaatregelen. Wanneer inning niet mogelijk blijkt, wordt de situatie periodiek (in beginsel jaarlijks) opnieuw onderzocht.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter