Nieuws
Afzien van nieuwe Vlietbrug levert beste resultaat

Verkeerstechnische maatregelen in het Damcentrum, gekoppeld aan een selectieve toegang van automobilisten tot het gebied, levert de beste resultaten op voor de bereikbaarheid van en doorstroming in Leidschendam Centrum. Dat heeft de Antea Groep berekend. Men deed onderzoek voor de gemeente waarbij ook gekeken werd naar de aanleg van een nieuwe Vlietbrug.

Per etmaal rijden er nu 7400 auto’s over de Wijkerbrug; 8600 over de Sluisbrug. De gemeente wil dat aantal op beide bruggen terugbrengen naar 5000 tot 6000. Dat lukt volgens de Antea Groep als:

– de Wijkerlaan/Rembrandtlaan worden heringericht tot ‘schoolzone’ inclusief drempels en een maximum snelheid van 30 kilometer per uur,

– er maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid op het Damplein te vergroten,

– er dynamische verkeersborden in het Damcentrum komen,

– de verkeerslichten beter worden afgesteld,

– er selectieve toegang komt voor automobilisten tot het Damcentrum.

Indien deze maatregelen worden doorgevoerd zakt het aantal auto’s op de Wijkerbrug naar 5700; op de Sluisbrug naar 5600. Het aantal uren dat automobilisten bij beide bruggen tijdens spitsuren in de file staan daalt van 126 uur nu naar 70.

Bij selectieve toegang wordt gewerkt met kentekenregistratie gekoppeld aan verblijfstijd binnen een bepaald gebied. Zo kan doorgaand verkeer geweerd worden, net als lang parkeren door mensen die eigenlijk niets in het gebied te zoeken hebben.

Een andere variant die ook een gunstig beeld oplevert is de aanleg van een nieuwe Vlietbrug met tweerichtingsverkeer, gekoppeld aan selectieve toegang en maatregelen om verkeer op de Noordelijke verbindingsweg/Vlietweg vlot te laten doorstromen bij de aansluiting op de nieuwe brug.

Hierdoor daalt het aantal auto’s op de Wijkerbrug naar 5500; op de Sluisbrug naar 4800. De uren dat men in de file staat zakt van 126 naar 90. Van de nieuwe brug zelf gaan 6400 auto’s per etmaal gebruik maken; dat is boven de norm van 5000 tot 6000. Er komt ook veel meer verkeer op de Dr. van der Stamstraat, Oude Trambaan en Voorburgseweg.

Alle andere oplossingen leveren op één der bruggen of beiden een te geringe daling van het aantal auto’s op. Dat geldt ook voor het aantal uren dat men in de file staat. Voor alle varianten geldt dat maatregelen ter plekke een gunstig effect hebben op luchtvervuiling en geluidoverlast door het verkeer, maar elders weer een ongunstig effect.

De Antea Groep heeft in het onderzoek niet gekeken naar kosten. Zoals Vlietnieuws eerder berichtte kost een brug (afhankelijk van type en rijstroken) tussen 5,4 en 14,8 miljoen euro. Dat is exclusief bijkomende wegwerken en verliezen op de verkoop van bouwgrond door de gemeente. De door de Antea Groep voor de gunstigste variant zonder brug aanbevolen maatregelen kosten tussen 0,8 en 1,5 miljoen euro. Dat is exclusief de investeringen voor een systeem van selectieve toegang.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter