Nieuws
Onzekerheid bewoners Lijtweg

Bewoners van Lijtweg 3 en 5 Leidschendam verkeren in onzekerheid over hun toekomst. Schakenbosch b.v., ontwikkelaar van landgoed Schakenbosch, heeft hen weliswaar aangegeven dat zij daar voorlopig kunnen blijven wonen, maar voor de verdere toekomst geen garanties gegeven. Dat blijkt uit antwoorden van B&W op vragen van D66-gemeenteraadslid Peter van Dolen.

Volgens Schakenbosch b.v. zijn de twee woningen in slechte staat. In de toekomst moeten ze vervangen worden. Schakenbosch b.v. wil tijdens het ontwikkelen van het landgoed – daar moeten 300 woningen komen – in overleg treden met de bewoners over ‘wederzijds passende oplossingen’. Volgens B&W kan hierbij gedacht worden aan aanbieden van passende vervangende woonruimte of ‘anderszins’. Wat dat laatste inhoudt zeggen B&W niet.

B&W zelf zeggen niets voor de huurders te kunnen doen. ‘De huurwetgeving beschermt huurders tegen uitzetting. Alleen in geval van dringend eigen gebruik kan huur middels tussenkomst van de rechter ontbonden worden; daarvan is hier voor zover de gemeente bekend (op dit moment) geen sprake’, aldus B&W. Over een plotselinge veel hogere woonlast moeten de huurders met Schakenbosch b.v. afspraken maken.

Er is inmiddels wel contact geweest tussen de huurders en de gemeente. ‘Er zijn geen afspraken gemaakt voor bijvoorbeeld structureel (vervolg)overleg; de bewoners kunnen indien nodig terecht bij de betreffende contactpersonen van de gemeente. Er wordt van uitgegaan dat de huurders in beginsel door de ontwikkelaar/verhuurder over de voor hen van belang zijnde gevolgen van de planvorming van de herontwikkeling worden geïnformeerd’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter