Nieuws
Avalex: geen achteraf scheiden van afval

Er kan nu geen systeem worden ingevoerd waarbij burgers weer alle afval in één zak stoppen waarna er achteraf waardevolle spullen uit worden gehaald (nascheiding). Het huidige systeem waarbij burgers zelf afval scheiden, moet voortgezet worden. Hoogstens kan onderzocht worden of nascheiding in de toekomst een oplossing is voor bewoners van flats (hoogbouw).

Dat stelt afvalbedrijf Avalex in een studie over nascheiding. Volgens het afvalbedrijf gaat het bij nascheiding feitelijk alleen om plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD). Dat zou door burgers weer bij het restafval gedaan kunnen worden. GFT, glas, papier en textiel zou men toch apart moeten houden.

Als nadelen van nascheiding noemt Avalex: er zijn weinig bedrijven die het kunnen; de kwaliteit van ingezameld PMD wordt slechter en is dus minder waard; het biedt geen bijdrage aan het streven de hoeveelheid restafval tot 100 kilo per inwoner per jaar te beperken; het milieubewustzijn van de burger wordt er niet door gestimuleerd; de kosten stijgen met wel 25 procent.

De studie heeft duidelijk gemaakt dat er maar weinig nascheiders zijn. En de bedrijven die er zijn hebben nu geen capaciteit. Er zou pas in 2021 ruimte zijn. Bovendien eisen nascheiders dat burgers stoppen met zelf afval scheiden. Daarnaast vragen ze dikke subsidies.

Met nascheiding neemt de hoeveelheid ingezameld PMD wel met 4 tot 14 procent toe. Dat levert echter geen cent extra op vanwege de slechtere kwaliteit en de vele partijen die aan de inzameling, de verwerking, de nascheiding en de verkoop mee moeten werken. En allemaal willen verdienen.

Indien nascheiding bij hoogbouw wordt doorgevoerd betekent dat wel nieuwe logistieke problemen en dus kosten, zo heeft Avalex te kennen gegeven.

Onder het vorige college van B&W werden systemen ingevoerd waarbij burgers zelf afval moesten gaan scheiden en de wekelijkse ophaal van afval tweewekelijks werd. Met name de VVD ageerde daar fel tegen en hamerde op nascheiding als alternatief. De liberalen zitten nu in het college vvan B&W. Binnen Avalex, waarvan de gemeente mede-eigenaar is, is doorgezet dat de studie naar nascheiding zou worden gedaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter