Nieuws
Nieuwe subsidieregeling van kracht

De gemeenteraad heeft, met alleen de stemmen van GBLV tegen, ingestemd met een nieuwe subsidieregeling. Die houdt in dat instanties die subsidie willen krijgen voortaan zelf in onderling overleg aan zogenoemde ‘tafels’ het subsidiegeld moeten gaan verdelen aan de hand van de activiteiten die zij aanbieden.

De gemeenteraad stelde wel een aantal nadere voorwaarden. Zo zal de gemeenteraad het subsidiebedrag per tafel vaststellen (voorstel VVD). Organisaties die de gemeente niet vertellen waar het subsidiegeld aan is besteed, krijgen geen subsidie meer (voorstel D66). Als twee keer blijkt dat instellingen die subsidie kregen hun doelen niet hebben gehaald, kan de subsidie gestaakt worden (voorstel D66).

Tenslotte bepaalde de gemeenteraad dat elke wijziging van de regels eerst met de gemeenteraad besproken moet worden (voorstel CDA).

Over de nieuwe subsidieregeling is veel te doen geweest. Met name kleine en nieuwe partijen voelden zich benadeeld ten opzichte van de grote. Een voorlichtingsbijeenkomst over het nieuwe systeem eindigde in chaos en verwarring.

VVD-gemeenteraadslid Harma Aris liet weten dat haar partij kritisch zal volgen hoe het nieuwe systeem uitpakt. Zij benadrukte dat het om activiteiten moet gaan, niet om mensen aan het werk te houden. Vanuit GroenLinks en D66 kwamen soortgelijke geluiden.

Het nieuwe systeem geldt niet voor de cultuursector. Daar werkt men al samen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter