Nieuws
Wilhelmus krijgt kunstgras met kurk

De VV Wilhelmus krijgt deze zomer een nieuw kunstgras hoofdveld. Dat zou rubbergranulaat als vulmiddel krijgen. B&W hebben nu echter besloten kurk als vulmiddel te gaan gebruiken. &W beroepen zich bij het besluit op ‘nieuwe inzichten op het gebied van milieu’. Feit is dat er tegen het gebruik van rubbergranulaat grote weerstand bestond bij ouders van spelers bij de VV Wilhelmus, en vanuit de lokale politiek.

Tot nu toe stelden B&W dat rubbergranulaat, gemaakt uit vermalen oude autobanden, geen gezondheidsrisico’s voor de bespelers had. Wel kon het granulaat schade aanrichten aan het milieu maar daar konden maatregelen tegen genomen worden, zo betoogden B&W steeds. B&W claimden verder dat andere vulmiddelen, zoals kurk, veel duurder waren en er bovendien geen onderzoek was gedaan naar het spelen op dat soort velden.

Nu stelt wethouder Nadine Stemerdink: ,,Er zijn nieuwe inzichten op het gebied van milieu die ertoe hebben geleid dat dit besluit is genomen. Er is onvoldoende zekerheid of de maatregelen die wij aanvankelijk wilden nemen bij de aanleg van het veld op langere termijn de noodzakelijke bescherming bieden voor het milieu. Deze nieuwe inzichten leiden ertoe dat er is besloten om kurk te gaan gebruiken.’’

Al medio 2018 liet het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu weten dat de verspreiding van rubberkorrels op langere termijn een negatief effect heeft op het milieu. Stoffen die ‘weglekken’ uit de rubberkorrels (onder andere zink, kobalt en minerale olie) tasten het ecosysteem aan en zijn van invloed op de biodiversiteit.

Met het besluit inzake het kunstgrasveld van Wilhelmus zet de gemeente ook een nieuwe trend: voor de andere kunstgrasvelden in de gemeente geldt dat wanneer deze toe zijn aan vervanging, de rubberkorrels worden vervangen door kurk.  (foto Bertus Karelse)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter