Nieuws
Eerst de renovatie van het Damcentrum, daarna een brug

De bewoners van het Damplein zijn ernstig verontrust dat het debat over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Damcentrum afglijdt naar een keuze voor of tegen een nieuwe brug over de Vliet. Dat hebben twee woordvoerders, Hans Mes en Aad de Roo, aan de fracties in de gemeenteraad geschreven. Ze willen de aandacht terug naar de opgave om het winkelcentrum een goede toekomst te bieden en de bewoners een goed leefklimaat. Ze benadrukken dat het afronden van de renovatie van het Damcentrum allereerst om deze twee doelen draait en niet om het bouwen van een brug. Daarom vragen ze de gemeenteraad om de aantrekkingskracht van het winkelgebied te versterken, de luchtkwaliteit te verbeteren, de verkeersonveiligheid te bestrijden en de dagelijkse stroom van tienduizend auto’s door het Damcircuit te halveren. Ze willen dat daar nog in deze zittingsperiode een begin mee wordt maakt.

Mes en de Roo schrijven dat het de hoogste tijd is om de Damlaan, het Damplein en andere wegen zo in richten dat de auto daar te gast is. ,,Dit is met zoveel woorden in het masterplan en de bestemmingsplannen aangekondigd. Na vijftien jaar kan dat niet nog langer worden uitgesteld. Het wegennet heeft een ingrijpende make-over nodig, zodat automobilisten door het straatbeeld meteen begrijpen dat ze ondergeschikt zijn aan fietsers en voetgangers. Het Damcentrum krijgt dan de geplande rustgevende uitstraling van woonerven en voetgangersgebieden. Dit geeft de ontbrekende stimulans voor het winkelgebied, ook al omdat zo een einde kan komen aan het sluipverkeer dat het Damcentrum teistert.” Ze vragen de gemeenteraad ook om de winkels veel makkelijk bereikbaar te maken, met een parkeergarage in het bankgebouw aan de Damlaan en visgraat parkeren bij de winkels.

Verder schrijven zij de raadsfracties dat bewoners continu het fijnstof en de stikstof meten op het Damplein, in de Nieuwstraat en de Zeeheldenbuurt. Ze doen dat met meetstations die door het RIVM geijkt zijn. Daardoor is er geen twijfel over de resultaten, die te vinden zijn op de website Samen Meten van het RIVM. Mes en de Roo wijzen er op dat de meetresultaten ver achterblijven bij de eisen die de gemeente zelf stelt aan de luchtkwaliteit. ,,Maar verrassend zijn deze slechte resultaten niet. Bij de start van de renovatie van het Damcentrum in 2004 rapporteerde de gemeente zelf al dat de luchtkwaliteit beneden peil was. Ze kondigde toen maatregelen aan om de dagelijkse druk van meer dan tienduizend auto’s over de Damplein route te halveren. Dat was in 1998 ook al aangekondigd, maar daar is twintig jaar lang niets terecht gekomen.”

De bewoners willen nu niet meer wachten. ,,Wij vragen maatregelen om het autoverkeer nog in deze zittingsperiode van de gemeenteraad te halveren. Dat kan door in het centrum alleen auto’s toe te laten van mensen die daar iets te zoeken hebben. Uit onze eigen tellingen blijkt dat meer dan de helft van de auto’s over de Sluisbrug het centrum doorkruist zonder te stoppen of parkeren. Dat is sluipverkeer, dat zware luchtvervuiling veroorzaakt door dagelijkse files vanaf het Damplein tot ver in de Nieuwstraat en de Damlaan. Deze automobilisten brengen het leefklimaat van omwonenden en hun gezondheid ernstige schade toe. En ze blokkeren de bloei van het winkelgebied omdat ze de bezoekers verdringen. Als we moeten wachten op de een brug dan zijn we al snel twee gemeenteraadsverkiezingen verder. Dan verkeren de bewoners nog tien jaar of langer in ademnood en vallen intussen na de HEMA nog meer winkels om.”

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter