Mening
U zegt het maar: Kinnesinne

Een paar weken geleden sprak de gemeenteraad over de toekomstplannen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Zo ook GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú. Zij hekelde het feit dat MRDH steeds meer zaken naar zich toe probeert te trekken terwijl de MRDH alleen gaat over verkeer en vervoer alsmede het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Velú kan het weten. Zij zit namens de gemeenteraad in een adviescommissie verkeer en vervoer van MRDH. Om haar betoog kracht bij te zetten diende het GBLV-gemeenteraadslid een voorstel in om in een brief aan MRDH – zienswijze genoemd – iets toe te voegen.

‘De verregaande ambities van de MRDH, die zich vertaalt in een veelheid aan plannen en agenda’s, die ook steeds verder af dreigen te raken van de twee kerntaken van de MRDH, wekken meer en meer de indruk dat de MRDH aanstuurt op het creëren van een nieuwe bestuurslaag. Dit is niet de bedoeling, zoals elders in de zienswijze aangegeven wordt, waar gerefereerd wordt aan deze twee kerntaken van de MRDH’.

Over haar idee zou deze week door de gemeenteraad worden gestemd. Voor de stemming legde CDA-fractieleider Fred Duyn een eigen voorstel op tafel. Met daarin de tekst: ‘Voor de volledigheid voegen wij toe dat de MRDH zich moet blijven concentreren op haar kerntaken. Wij maken ons zorgen over de veelheid aan plannen en agenda’s waardoor de MRDH hiervan lijkt af te dwalen. De MRDH moet zich niet ontwikkelen tot een nieuwe bestuurslaag’.

Vrijwel letterlijk de woorden van Monica Velú. Alleen had Fred Duyn er nog iets voor geplakt. Over woningbouw die gekoppeld moet worden aan investeringen in mobiliteit. Nu gaat MRDH helemaal niet over woningbouw, maar dat was kennelijk geen bezwaar voor CDA, D66, GroenLinks, VVD en PvdA om tégen het voorstel van collega Velú te stemmen en voor hun eigen tekst.

Typisch gevalletje van kinnesinne.

(naam inzender bij redactie bekend)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter