Nieuws
D66: waar blijven resultaten afvalbeleid?

D66 wil van B&W weten wat er gekomen is van de VVD-verkiezingsbelofte dat ‘we’ het afvalprobleem van de gemeente ‘oplossen’. De VVD is nu de grootste partij in de op 5 juni 2018 begonnen coalitie met CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP.

D66-gemeenteraadslid Peter van Dolen heeft B&W de volgende vragen gesteld over het afvalprobleem:

1. Erkent u dat de afvalproblematiek een probleem is met vele kanten?

2. Erkent u ook dat we nog steeds worstelen met een behoorlijk afvalprobleem zoals de wekelijkse foto’s van de heer Ap de Heus ons iedere keer weer duidelijk maken?

3. Welke acties gaat u ondernemen om dit probleem op te lossen of moeten we gewoon durven constateren dat we met kleine stapjes voorwaarts moeten?

4. In diverse wijken heeft u het wekelijks afvalophaling ingevoerd, kosten 1 miljoen. Is in deze wijken het afvalprobleem substantieel verbeterd en zo ja waar blijkt dat uit. Zo niet, verwacht de wethouder dat wekelijks ophalen de problemen verminderd? En welke problemen dan?

5. Zijn er al effecten bekend van het vergroenen van de vuilophaalplaatsen. Levert dat minder bijplaatsingen op?

6. Als u nu terugkijkt bent u dan van mening dat we als oppositie en coalitiepartijen samen een gemeenschappelijk doel hebben, terugdringen van het bijplaatsingsprobleem, en dat teksten als ‘ Napels aan de Vliet’ die destijds door zowel VVD als CDA werden gebezigd, eigenlijk geen pas hebben gezien de aard van het probleem, te weten menselijk gedrag.

In een begeleidend persbericht stelt D66 dat het college van B&W zijn uiterste best moet doen om ongewenste vuilstort te voorkomen. De partij vindt het ‘jammer’ dat dit college er niet in slaagt om de illegale vuilstort bij de afvalstations in te dammen. D66 pleit voor het handhaven van het zogenoemde Clean Team (dat afval naast containers aanpakt); meer inzet op communicatie om inwoners bewust te maken over de manieren waarop grofvuil kan worden aangeboden; inwoners bewust maken van het belang van een schone wijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter