Nieuws
Afvaldoelstelling wordt niet gehaald

Het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner tot 100 kilo per jaar in 2020 lukt niet. Dat is bij afvalbedrijf Avalex, en daarmee tevens de wethouders van de bij Avalex aangesloten gemeenten die in het bestuur zitten, al lang bekend. Formeel houdt de politiek echter wel aan die doelstelling vast. Om de 100 kilo daadwerkelijk te halen zijn extra maatregelen nodig. Die moeten verder gaan dan het laten scheiden van afval door de inwoners om dat gescheiden afval dan op te halen en hen het restafval zelf naar ondergrondse containers te laten brengen. Eind vorig jaar lag de hoeveelheid restafval per inwoner op 209 kilo. In Voorburg-Midden, waar burgers zelf afval scheiden, was dat 115 kilo. B&W willen het systeem van Voorburg-Midden echter niet in de hele gemeente invoeren maar per wijk gaan kijken welk systeem het beste is. In het coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP staat de 100 kilo afval per inwoner in 2020 genoemd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter