Nieuws
Gemeente moet dit jaar al bezuinigen

Er moet dit jaar al bezuinigd gaan worden op de gemeentelijke uitgaven. Dat heeft wethouder Jan-Willem Rouwendal (financiën) de gemeenteraad laten weten.

Aanleiding vormt de financiële gang van zaken in de eerste vier maanden van dit jaar. Het tekort op de begroting steeg daarin van 7,2 naar 9 miljoen euro.

Bovendien moet er nog een extra uitgave van 750.000 euro worden geboekt voor het Haagse Centrale innovatie district (CID) en dan met name een openbaar vervoerverbinding via Voorburg.

Daardoor komt het totale tekort dit jaar uit op 9,8 miljoen euro. In zo ver bezuinigingen op de lopende begroting niet meer mogelijk blijken, of onvoldoende opleveren, moet het extra bedrag van 2,6 miljoen euro uit de reserves worden gehaald.

B&W kondigden eerder aan dat er met ingang van 2020 jaarlijks 2,2 miljoen euro bezuinigd moest gaan worden om de gemeente uit de rode cijfers te halen. Later werd dat bijgesteld naar een bezuiniging van 2,2 miljoen oplopend naar 2,8 miljoen in 2023.

Dat het dit jaar in financiële zin slechter gaat dan voorzien komt vooral door de jeugdhulp. Daar is een tegenvaller van 1,3 miljoen euro.

In 2018 is het in financiële zin beter gegaan dan gedacht. Een verwacht tekort van 4,9 miljoen euro is uiteindelijk beperkt gebleven tot 1,3 miljoen euro. Dat komt vooral omdat er minder verlies werd geleden op verkoop van gronden ten behoeve van woningbouw (grondexploitaties). De reserves die daarvoor bestonden konden dus kleiner worden gemaakt.

Er is vorig jaar wel minder geïnvesteerd door de gemeente dan voorgenomen: 26,7 miljoen euro in plaats van 38,6 miljoen euro. Het verschil is doorgeschoven naar dit jaar.

B&W haalden vorig jaar 5 miljoen euro uit de reserves. Daarvan was 2,7 miljoen euro nodig te dekking van uitgaven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter