Nieuws
Meerderheid kiest niet voor nieuwe Vlietbrug

De inwoners van Leidschendam-Voorburg kiezen in meerderheid niet voor een nieuwe brug over de Vliet in Leidschendam om zo de doorstroming in en bereikbaarheid van Leidschendam-Centrum te verbeteren. Dat is gebleken uit een door de gemeente georganiseerde peiling. Daar deden 1541 mensen aan mee. De peiling is gisteren gesloten.

Een meerderheid kiest voor het ‘optimaliseren’ van de huidige situatie met daaraan gekoppeld een selectieve toegang voor automobilisten tot het Damcentrum. Dat laatste houdt in dat door kentekenregistratie wordt gemeten hoe lang een automobilist in het gebied is. Iemand die er alleen door heen rijdt (doorgaand verkeer) krijgt eerst een waarschuwing dat niet meer te doen, gevolgd door een boete bij herhaling.

Bij het ‘optimaliseren’ van de huidige situatie gaat het om een herinrichting van de Rembrandtlaan en Wijkerlaan in Voorburg tot 30 kilometer zone; het verbeteren van de verkeersveiligheid op het Damplein; installatie van dynamische verkeersborden die aangeven dat de Sluis- en Wijkerbrug open staan (zodat automobilisten tijdig een andere route kiezen); het beter afstellen van verkeerslichten; eventueel andere wegwerken.

Door het ‘optimaliseren’ en de selectieve toegang daalt het aantal auto’s dat dagelijks de Sluisbrug passeert van 8600 naar 5600; op de Wijkerbrug van 7400 naar 5700. B&W streven ernaar het aantal auto’s op beide bruggen te beperken tot 6000 per dag. Het aantal uren dat automobilisten maandelijks in de file staan tijdens de spitsuren zakt van 126 naar 70.

Voor het systeem van selectieve toegang zijn 60 tot 70 camera’s nodig. Invoering kost tussen één en drie jaar in verband met de afbakening van het gebied; juridische vormgeving; opzetten beheersorganisatie (of uitbesteding); installatie systeem; testfase. In Nederland bestaat nog nergens zo’n systeem voor zo’n groot gebied. Het wordt wel gebruikt in binnensteden om sluipverkeer tegen te gaan. De kosten van het systeem van selectieve toegang worden geschat op 0,6 tot bijna 1 miljoen euro per jaar.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter