Nieuws
Nieuw onderzoek toekomst bibliotheken

Op last van B&W wordt er onderzoek gedaan naar de taken van de bibliotheken in Voorburg Leidschendam alsmede de activiteiten die zij ondernemen. Daarbij wordt ook naar de financiering van de bibliotheken gekeken. In het onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken van de bibliotheken en wat er binnen de gemeente van hen wordt verwacht. In het najaar moet er dan een plan liggen hoe het verder moet met de bibliotheken.

In de wet staat dat de landelijke digitale bibliotheek een zaak van het rijk is. Daarnaast worden lokale bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en de Koninklijke Bibliotheek samen in één netwerk gebracht. De wet verplicht gemeenten niet bibliotheken te subsidiëren maar stelt wel voorwaarden aan het stoppen met gemeentelijke steun dan wel het fors verminderen ervan. Dat kan immers betekenen dat de bibliotheek niet meer aan het stelsel kan blijven deelnemen.

In zo’n geval moet voorafgaand aan het besluit de gemeente overleggen met belanghebbenden, waaronder buurgemeenten en ingezetenen. Zo nodig maken zij afspraken over de toegankelijkheid van een openbare bibliotheekvoorziening voor het betrokken algemene publiek. Bij een voorgenomen sluiting kunnen inwoners van de desbetreffende gemeente voorstellen doen voor het behoud van de voorziening of voor de overname van het beheer daarvan (right to challenge).

De bibliotheken krijgen dit jaar 1,8 miljoen euro subsidie van de gemeente. B&W hebben het plan daar 325.000 euro van af te halen. Dit zou kunnen door de bibliotheek in Leidschendam te verplaatsen naar een andere, goedkopere, locatie waardoor er ook meer bezoekers gelokt zouden moeten worden. De bibliotheek zit nu bij het ID College aan het Fluitpolderplein. Er wordt ook bekeken of de bibliotheek Voorburg (gevestigd in winkelcentrum Julianabaan) niet zou moeten verhuizen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter