Mening
U zegt het maar: ‘Extra brug is nodig’

Sinds enkele weken woedt er een strijd binnen onze gemeente. Ben je voor of tegen een extra brug? Het nee-kamp lijkt geen middel te schuwen om zieltjes te winnen om te voorkomen dat de extra brug in hun ‘achtertuin’ wordt aangelegd. De algemene opinie op straat en online lijkt een heel ander beeld te geven. Massaal klinkt hier de roep voor een verplaatste oeververbinding. Want dat is waar het feitelijk over gaat. Toen de noordelijke sluisbrug werd afgesloten is er immers een oeververbinding verdwenen.

De verkeersdrukte binnen onze gemeente zal alleen maar toenemen. Gemeenten zoals Den Haag sorteren hier goed op voor. Grote infrastructurele projecten zijn inmiddels in uitvoering of zijn gepland. Heel anders gaat het er aan toe in Leidschendam-Voorburg. Er wordt volop gebouwd, echter de infrastructuur wordt niet aangepakt. Als het gaat om de verbindingen over de Vliet moeten we het nog steeds doen met bruggen uit de 19e eeuw. Rijkswaterstaat stelt nu al dat de Sijtwendetunnel veel te druk is en daar moeten de 14 miljoen bezoekers van The Mall ook nog doorheen.

Er gaan nu al 10.000 motorvoertuigen per dag over de sluisbrug heen. Er ligt al enige tijd een uitspraak van de Raad van State dat dit er maximaal 5.000 mogen zijn. Al in 1997 heeft de gemeenteraad besloten dat dit er maximaal 5.000 mogen zijn en ook in het originele masterplan Damcentrum wordt dit cijfer genoemd. Fijn dat iedereen het daarover eens is. De enorme drukte en files hebben een desastreus effect op de luchtkwaliteit. In het Damcentrum en Leidschendam Zuid is deze het slechts van heel de regio. Tijdens de presentatie in het Veur Theater bleek dat de sluisbrug voornamelijk gebruikt wordt door mensen die wonen in onze gemeente. Met name door inwoners uit de wijken: Sijtwende I+II, Raadhuiskwartier en Klein Plaspoelpolder. Laten dit nu net de wijken zijn waar de kleine groep tegenstanders wonen.

Dat het verkeer toeneemt is een feit. Dat er iets gebeuren moet is een feit. Is er een serieus alternatief voor een verplaatste oeververbinding? Door de tegenstanders wordt gewezen op een systeem van selectieve toegang. Zowel de inwoners van Leidschendam-Voorburg, als de ondernemers van het Damcentrum zijn hier pertinent tegen. Geen goede bereikbaarheid zonder belemmeringen is van levensbelang voor een goed ondernemersklimaat. Bovendien zal het er met de komst van The Mall niet makkelijker op worden. Ook inwoners willen geen A en B burgers. De infrastructuur in onze gemeente is van iedereen. Bovendien zijn de kosten voor selectieve toegang op termijn vele malen duurder dan een verplaatste brug. De terugkerende jaarlijkse kosten (700.000 EUR per jaar!!) drukken veel zwaarder op de begroting dan die van een brug. Een heel slecht plan dus. Dit was overigens ook de opvatting van de meerderheid van de begeleidingsgroep Benutten zoals bedoeld. Met selectieve toegang neemt de drukte namelijk minimaal af. De bruggen worden namelijk al benut zoals bedoeld.

Inwoners en ondernemers van Leidschendam-Voorburg roepen het college en de gemeenteraad dan ook op om snel het besluit te nemen om de verplaatste oeververbinding aan te leggen. Direct omwonenden zijn er nog niet want de wijk moet nog ontwikkeld worden. De bewoners van Sijtwende I + II en Klein Plaspoelpolder krijgen een eigen ontsluiting richting de snelweg. Iedereen tevreden zou je denken. Zeker gezien het feit dat een brug, afhankelijk van de keuze, verreweg de goedkoopste en duurzaamste oplossing is.

(Leon de la Croix)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter