Nieuws
Handhavers gemeente overbelast

De gemeentelijke dienst handhaving kan het werk niet meer aan. Er zijn in 2018 veel minder uren gedraaid dan voorzien. Voor 2019 komen er een groot aantal taken bij zonder dat de dienst meer menskracht of middelen krijgt. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018.

Vorig jaar werden er 450 uren minder besteed aan de sectoren bouw en ruimtelijke ordening. Bij de handhaving van milieueisen waren dat 850 uren minder, bij het parkeren 1850 uur minder.

Formeel had het draaien van minder uren te maken met ziekteverzuim en een vacature. Op last van B&W werden echter in de laatste drie maanden van 2018 meer handhavers op de sector afval gezet. Dat ging ten koste van met name parkeren.

Het aantal afvalmeldingen daalde van 300 in januari naar 40 in december. Daarentegen nam het aantal meldingen van parkeeroverlast toe van 15 in januari naar 60 in oktober. Gemiddeld kwamen er 30 klachten per maand binnen.

Voor 2019 voorziet de dienst meer werk door meer onderzoek naar funderingen (door droogte zakt grondwaterstand); scherpere aanpak hennepkwekerijen en illegale prostitutie; meer controles door blurring (ondernemers mogen ook bepaalde producten verkopen die niet direct tot hun branche horen); meer adressencontroles; aanpak woonoverlast; controle gevels hoge gebouwen (naar aanleiding van brand Grenfelltower in London).

De gemeentelijke dienst handhaving bestaat uit zo’n 20 mensen waarvan de helft in buitendienst.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter