Activiteiten
Duurzaamheidsmarkt in Raadhuis

Op 15 juni 2019 organiseert de gemeente Leidschendam-Voorburg een Duurzaamheidsmarkt in het Raadhuis te Leidschendam. Stichting Duurzaam werkt samen met de gemeente aan een mooie en natuurlijk duurzame invulling. Tijdens deze Duurzaamheidsmarkt kunnen inwoners allerlei informatie krijgen over klimaatadaptatie, duurzaam wonen, duurzame energie, duurzame mobiliteit en afval. Onze stichting zal hier met een eigen kraam staan om informatie te geven over activiteiten in de wijken, activiteiten die de Stichting zelf organiseert en wat wij kunnen doen om duurzame initiatieven te faciliteren. Ons centrale thema tijdens deze Duurzaamheidsmarkt is ‘duurzaam verbinden’: hoe kunnen wij u en hoe kunnen we elkaar helpen bij duurzame initiatieven? Zo zal de Fietsersbond een presentatie geven over haar activiteiten en zal het inwonerscollectief Zon op LV een presentatie geven over het recent getekende akkoord met de gemeente over het plaatsen van collectieve zonnepanelen. Verder is er informatie over hoe in uw wijk een duurzaam initiatief op te pakken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie. Graag willen we duurzame initiatieven aan elkaar knopen en inwoners ondersteunen om samen zaken op te pakken. Kom dus vooral naar de Duurzaamheidsmarkt op 15 juni, neem uw kinderen mee en zoek onze kraam op. Voor meer info: Will Kranenburg, kranenburg@kpnplanet.nl

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter