Nieuws
Meer geld voor jeugdhulp; sigaar uit eigen doos

De gemeenten krijgen die jaar 420 miljoen euro extra van het rijk om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. De komende twee jaar komt er jaarlijks nog eens 300 miljoen euro extra voor. Ook voor de geestelijke gezondheidszorg krijgen de gemeenten meer geld: 50 miljoen euro dit jaar oplopend tot 95 miljoen in 2022 en latere jaren.

De extra middelen zijn echter een sigaar uit eigen doos. Het kabinet kort tegelijk op de gelden die de gemeenten via het gemeentefonds krijgen. Daar gaat dit jaar 221 miljoen euro van af. De komende jaren wordt dat steeds meer oplopend tot 603 miljoen euro minder in 2023.

Een en ander blijkt uit de zogenoemde meicirculaire die minister Kasja Ollongren (binnenlandse zaken) heeft uitgebracht. De gemeenten komen al jaren te kort op de jeugdzorg, zo ook Leidschendam-Voorburg. Het gaat daarbij om zo’n 4 miljoen euro per jaar.

De kosten van de jeugdhulp lagen vorig jaar 4,5 miljoen euro hoger dan over 2017. Dit terwijl het aantal jongeren dat hulp kreeg nauwelijks toenam: 2101 in 2017 tegen 2117 in 2018. Dat heeft wethouder Juliette Bouw de gemeenteraad bericht. De hulpkosten per jongere stegen wel met 23 procent.

Die kostenstijging verklaart de wethouder nu steeds meer jongeren zware en dus dure hulp krijgen; door gebrek aan passend onderwijs veel jongeren in de hulp blijven hangen; door wachtlijsten in de wet langdurige zorg jongeren in de hulp blijven steken; de tarieven voor hulp sterk zijn gestegen.

Als maatregelen om iets aan de kostenstijging te doen noemt Bouw: meer jongeren naar lichte hulp sturen; betere administratieve procedures; overgaan op resultaatfinanciering.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter