Nieuws
Tekort aan drinkwater dreigt

In de regio Den Haag, inclusief Leidschendam-Voorburg, dreigt in 2050 een tekort aan drinkwater. Dat stellen waterbedrijf Dunea en het Hoogheemraadschap Rijnland (waar Leidschendam en Stompwijk onder vallen) in een studie.

Het tekort ontstaat als we water blijven gebruiken zoals tot nu toe, gekoppeld aan de voorziene groei van het aantal inwoners van de regio. Nu gebruiken de 1,3 miljoen mensen in de regio Den Haag 75 tot 80 miljard liter drinkwater per jaar. In 2050 zal dat minstens 90 miljard lieten zijn.

Over dezelfde periode worden er in de regio zo’n 200.000 woningen gebouwd, goed voor een half miljoen mensen. Hun drinkwatergebruik komt er dus nog eens bij. Dunea en Rijnland stellen nu dat de toename van drinkwatergebruik zonder maatregelen niet op te vangen is. Inwoners zullen zuiniger moeten worden met het drinkwater, menen zij.

Het feit dat ze nu aan de bel trekken verklaren Dunea en Rijnland door de effecten van de klimaatverandering. Het wordt steeds droger met als gevolg dat er minder mogelijkheden zijn om uit oppervlakte- en grondwater, drinkwater te maken. Er is bovendien te weinig wateropslag mogelijk.

De economische en sociaal-maatschappelijke waarde van water groeit en wordt veel bepalender voor hoe we wonen en werken stellen Dunea en Rijnland. Dat heeft gevolgen voor wonen, werken en recreëren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter