Nieuws
Minder ‘politieke invloed’ bij afvalbedrijf Avalex

Afvalbedrijf Avalex, eigendom van zes gemeenten waaronder Leidschendam-Voorburg, gaat zich omvormen. Het bedrijf wil zakelijker gaan werken. De politieke invloed op het beleid neemt daardoor af. Begin 2020 moet een en ander zijn beslag hebben gekregen.

Eerder legde Avalex aan de betrokken gemeenten een aantal scenario’s voor over de toekomst. Er bleek echter tussen de betrokken gemeenten onderling, noch binnen de gemeenteraden overeenstemming over de koers.

Wel wil iedereen een betere dienstverlening tegen lagere kosten. Bovendien moet Avalex een bijdrage leveren aan het duurzaamheidsbeleid. Volgens het afvalbedrijf zijn daartoe kansen als de rol van de gemeenten als opdrachtgever wordt versterkt; het bedrijf zelf een transparante kostprijs presenteert; de gemeenten via de producten- en dienstencatalogus zelf kunnen kiezen wat ze van Avalex willen.

Avalex zelf kiest voor ‘doorontwikkelen’. De afstand tussen de gemeenten als eigenaar van de onderneming en het bedrijf zelf moet vergroot worden. Dat leidt tot een verzakelijking van Avalex.

Avalex wil alle bedrijfsactiviteiten in een aparte b.v. (een dochteronderneming) onder brengen. De positie van de directeur moet versterkt worden. Het bestuur (de gemeenten) wordt aandeelhouder. Er komt bovendien een Raad van Commissarissen.

De fiscale en financiële gevolgen van de nieuwe opzet moeten nog bekeken worden. Uitgangspunt is dat er voor de gemeenten geen hogere kosten mogen ontstaan. Daarnaast moet bezien worden wat de nieuwe opzet betekent voor de rol van de college’s van B&W van de zes gemeenten en hun gemeenteraden aangaande het Avalex-beleid.

Na een moeizame financiële periode maakt Avalex de laatste twee jaar weer winst. Het bedrijf wil desondanks gaan zoeken naar samenwerking met andere afvalbedrijven in de regio en binnen de hele afvalsector.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter