Nieuws
Aanvaring raadslid en burgemeester

In de gemeenteraad is het tot een botsing gekomen tussen Frank Rozenberg (GBLV) en burgemeester Klaas Tigelaar. ,,U belemmert mij in mijn spreekrecht. Dat vind ik kwalijk’’, beet het gemeenteraadslid de burgemeester toe.

Aanleiding vormde een vraag van Rozenberg over een stuk op de lijst ingekomen stukken: een verzoek – op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) – om een rapport over het functioneren van de nieuwe vergadermanier van de gemeenteraad, te openbaren.

Op de lijst stond dat B&W dat verzoek zouden afdoen. Dat vond Rozenberg vreemd aangezien het een stuk is dat de gemeenteraad zelf betreft. Volgens burgemeester Tigelaar had de gemeenteraad in het verleden zelf besloten WOB-verzoeken door B&W te laten afhandelen. Hoe B&W dat hebben gedaan zal de gemeenteraad horen, aldus Tigelaar.

Rozenberg concludeerde echter dat het rapport helemaal niet geheim is verklaard, dus gewoon aan de verzoeker gegeven kan worden en geopenbaard kan worden. Waarop de burgemeester antwoordde de zaak niet verder te willen bespreken. ,,We gaan geen debat voeren over de lijst ingekomen stukken.’’

Het GBLV-gemeenteraadslid reageerde daarop, tegen de zin van de burgemeester in, met de opmerking dat een en ander dan maar geagendeerd moest worden voor een debat en dat GBLV met een motie ter zake zou komen.

Nadat de burgemeester nogmaals had gesteld er verder geen debat over te willen voeren wilde Frank Rozenberg opnieuw het woord. Nadat hij het woord ‘voorzitter’ had uitgesproken reageerde deze met ,,U krijgt het woord niet meer.’’ Waarop het raadslid zijn gewraakte opmerking maakte.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter