Mening
U zegt het maar: Bizar

De gemeenteraad vergaderde gisteravond. Alhoewel, vergaderen kon je het niet noemen. Men kwam bijeen. En dat voor 12 minuten en 11 seconden.

Volgens de formele aankondiging zou de vergadering van 19.00 tot 21.00 uur duren. De agenda leerde echter heel iets anders. Geen beeldvormende raad, geen oordeelsvormende raad. Alleen een besluitvormende raad. En die startte pas om 20.45 uur.

Vanwaar deze bizarre opzet? De gemeenteraadsleden spraken achter gesloten deuren met ambtenaren over de meerjarenbegroting 2020-2023 en de daarin verwerkte bezuinigingen. Dit ter voorbereiding op een later te houden debat.

En B&W zaten op een tweedaags congres van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) in Barneveld. Met als motto ‘Besturen is mensenwerk’. Een open deur van jewelste maar dat terzijde.

Op de agenda van de besluitvormende raad stonden vijf onderwerpen. In één geval, voortgang en actualisatie actieplan luchtkwaliteit, lagen er vier moties waarover gestemd moest worden. Moest, want ook dat gebeurde niet. Op verzoek van alle indieners omdat de wethouder nog nadere informatie had beloofd.

En dat te bedenken dat een groot deel van de 12 minuten, elf seconden nog op ging aan de vraag of de gemeenteraad ook op 19 juni bijeen moet komen. Er liggen namelijk zo veel onderwerpen die nog voor de zomervakantie afgehandeld moeten worden dat dat niet lukt met beraadslagingen op 18 juni, 2 en 3 juli (meerjarenbegroting en bezuinigingen) alsmede 16 juli.

Begrijpt u het nog? Extra vergaderen omdat er nog zo veel te doen is en tegelijk dagen waarop er vergaderd kan worden, niet benutten.

Tot 2018 vergaderde de gemeenteraad maandelijks. Vanwege de ‘werklast’ werd dat eens per week. Later weer eens per twee weken. Men vergaderingen als gisteravond kan men best weer terug naar een maandelijks samen zijn.

Bijeenkomen om bijeen te komen slaat tenslotte nergens op. Tenzij het de bedoeling is de inwoners te doen geloven dat ‘men’ heel actief bezig is met het besturen van de gemeente. Hoe naïef; die inwoners weten wel beter.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter