Nieuws
Wethouder claimt succes afvalbeleid

Er worden nog maar heel zelden afvalzakken naast afvalcontainers geplaatst. Dat komt door het weer invoeren van wekelijkse afvalinzameling, het plaatsen van vulgraadsensoren in containers zodat Avalex die sneller leegt en de ‘vergroening’ rond containers door plastic bloemenkleden.

Dat stelt wethouder Astrid van Eekelen in antwoorden op vragen van D66-gemeenteraadslid Peter van Dolen. De gemeente kent nog wel een probleem inzake het illegaal dumpen van grofvuil. Dat is echter een landelijk fenomeen, aldus de bestuurder.

Het grofvuil wordt aangepakt door meer informatie aan de inwoners inzake de mogelijkheden het afval te laten halen; de opzet van een tijdelijke milieustraat (afvalstation) aan de Nieuwe Havenstraat; extra ritten van Avalex om het grof vuil op te halen; inzet van het zogenoemde Clean Team; inzet van de dienst handhaving om dumpers op heterdaad te kunnen betrappen.

Van Eekelen verklaart ook de herinvoering van wekelijkse afvalophaal. Volgens haar werd er bij de invoering van tweewekelijkse ophaal van uitgegaan dat de inwoners plastic, metaal en drankverpakkingen (pmd) zouden scheiden. Omdat pmd-containers vol zaten gooiden ze hun zakken naast die containers, op propten pmd weer bij  het restafval. Dat leidde ertoe dat de containers voor restafval weer te weinig capaciteit hadden. Met het weer wekelijks ophalen van afval is dit allemaal opgevangen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter