‘Professionele coaching’; dat was volgens de gemeente de bestemming van 1450 euro die tussen 1 januari en 5 juni 2018 ten behoeve van toenmalig wethouder Lia de Ridder (D66) werd uitgegeven.

Deze coaching stond los van de ziekte van De Ridder. De wethouder meldde zich eind 2017 ziek. Haar taken werden verdeeld onder haar collega’s.

Desalniettemin koos D66 haar wel als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018. De campagne liet De Ridder over aan Stefan van de Griendt.

Na de stembusgang werd De Ridder gemeenteraadslid. De functie van wethouder moest zij opgeven. Op 5 juni werd een nieuw college van B&W benoemd. Begin juli vertrok De Ridder naar Wassenaar om daar wethouder te worden.

De 1450 euro stond bij de gemeente geboekt onder ‘studiedagen/cursus/opleidingsplan’. Aangezien De Ridder eerst ziek was en daarna wethouder af rees de vraag hoe een en ander met elkaar te rijmen viel.

Volgens een woordvoerster van B&W valt professionele coaching onder persoonlijke ontwikkeling. ‘Als iemand ziek wordt tijdens de periode dat is afgesproken dat coaching/opleiding/cursus zou plaatsvinden, dan worden afspraken gemaakt in hoeverre men in staat is om hieraan deel te nemen. In het kader van privacy doen wij geen verdere uitspraken over deze specifieke situatie’.

De professionele coaching bestond uit gesprekken die in december 2017 en januari 2018 plaatsvonden. 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter