Nieuws
Gemeenten accepteren sigaar uit eigen doos

De gemeenten accepteren dat zij een extra uitkering van de rijksoverheid voor de jeugdhulp, feitelijk zelf betalen omdat de rijksoverheid tegelijk uitkeringen via het Gemeentefonds kort. Een voorstel van Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg om dat niet te doen werd op een congres van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) verworpen.

Het kabinet stelt dit jaar 420 miljoen euro extra te beschikking om tekorten bij de jeugdhulp op te vangen; in 2020 en 2021 jaarlijks nog eens 300 miljoen euro. In totaal ruim 1 miljard euro. Van de andere kant wordt er gekort op het Gemeentefonds. Dit jaar 221 miljoen euro oplopend naar 603 miljoen euro in 2023.

De wethouders Marc Rosier (Zoetermeer) en Nadine Stemerdink noemden de extra gelden voor de jeugdzorg ‘onvoldoende en onacceptabel’ omdat er geen blijvende oplossing is voor de financiële tekorten in de jeugdzorg. Bovendien betekent de korting op het Gemeentefonds dat de gemeenten ook geen gelden meer hebben die tekorten zelf op te vangen en dat zij dus moeten gaan snijden in andere uitgaven.

In een motie stelden Rosier en Stemerdink voor het VNG-bestuur terug te sturen naar het kabinet om verder te onderhandelen zodat een blijvende oplossing wordt bereikt voor de financiering van de jeugdzorg. Een kwart van de gemeenten stemden met het voorstel in, onvoldoende om het aangenomen te krijgen.

Het VNG-bestuur had het aannemen van de motie vooraf afgeraden. Volgens het bestuur heeft de 1 miljard euro ‘enige lucht’. Dat er geen blijvende oplossing is noemde het bestuur ‘teleurstellend’. Desondanks is daar wel perspectief op, aldus de VNG-top. Voor eind 2020 moet immers een onderzoek klaar zijn naar de uitgaven jeugdhulp mede in relatie tot gebruik van die hulp. Op basis daarvan zou een structurele oplossing tot stand moeten komen, aldus het VNG-bestuur, dat vroeg om de motie aan te houden tot dan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter