Nieuws
Nieuwe informatiebijeenkomst plannen Laan van NOI

Het stationsgebied Laan van NOI is één van de drie plekken waar de stad Den Haag fors wil groeien in woningen en werkplekken. Aan de Anna van Hannoverstraat maakt het oude gebouw van het Ministerie van SoZaWe plaats voor een levendig gebied. Hier kunnen straks zo’n 4.500 mensen wonen en werken met ruimte voor ontmoetingen, voorzieningen, een echt stationsplein, betere verbindingen naar de wijken en veel groen. Rond deze plannen wordt woensdag 12 juni een informatiebijeenkomst gehouden. Deze duurt van 19:30 tot 22:00 uur en vindt plaats in SOZA, Anna van Hannoverstraat 4, rechts naast de ingang van restaurant Southwood.

Na twee informatieavonden op 16 april en 6 mei hebben zich ruim 50 mensen aangemeld voor een plangroep. Zij hebben samen met de projectontwikkelaars, ontwerpers en de gemeenten in 3 bijeenkomsten op een aantal onderwerpen informatie opgehaald en studies besproken. Alle bijeenkomsten bij elkaar geven inhoud aan het participatieproces. De informatie daaruit wordt gedeeld op 12 juni. Dit gebeurt in de werkgroepen:Wonen, werken en voorzieningen; Verkeer, parkeren en mobiliteit en Stedenbouw en landschap. Elke werkgroep wordt 3 keer gehouden. Daarnaast is er algemene projectinformatie en info over de procedures voor plan- en besluitvorming.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter