Nieuws
Bouwer Kulturhus mocht contract niet krijgen

Slim Scholen Bouwen (SSB) had het contract voor de bouw van het Kulturhus in Stompwijk niet mogen krijgen. Het bedrijf voldeed niet aan de criteria die voor het verlenen van het contract golden. Dit blijkt uit stukken die Vlietnieuws heeft ingezien. SSB kreeg het contract op 6 april 2017. Inmiddels is het bedrijf failliet. Het Kulturhus is nog niet af.

SSB werd volgens de registers van de Kamer van Koophandel op 1 maart 2017 opgericht. Om het contract voor de bouw van het Kulturhus te mogen krijgen moest het bedrijf, volgens de selectiecriteria, aantonen dat men voldoende financieel-economische draagkracht had. Ook moest men de technische en organisatorische bekwaamheid aantonen om zo’n project te kunnen uitvoeren.

De financieel-economische draagkracht moest blijken uit het feit dat SSB in staat en bereid was zelf 1 miljoen euro in het bouwproject te steken. Dat moest men aantonen. SSB kende echter een startkapitaal van 120 euro. De jaarrekening 2017 beloopt ruim 233.000 euro met een negatief eigen vermogen van bijna 3500 euro. De één miljoen euro ontbreekt.

De technische en organisatorische bekwaamheid aantonen kon SSB niet aangezien de onderneming net was opgericht. Daarnaast diende SSB een referentieproject te presenteren, niet ouder dan 5 jaar, en van gelijke omvang als het Kulturhus. Dat kon SSB gezien de oprichtingsdatum van 1 maart 2017 niet.

Waarom SSB desondanks het contract voor de bouw van het Kulturhus kreeg, is onduidelijk. Het contract is formeel geheim. Openbaarmaking zou SSB en de gemeente schaden, zo luidt de verklaring. De gemeenteraad stemde daar op 12 december 2017 mee in.

In het contract wordt gesproken over een maximale gemeentelijke bijdrage van 2,34 miljoen euro, inclusief btw. Inmiddels staat de rekening op 4,4 miljoen euro. Daarbij zitten ook kosten voor het opruimen van asbest die volgens het contract door SSB betaald dienden te worden.

Uit het contract blijkt dat de opdrachtgever (de gemeente) de overeenkomst op elk gewenst moment had kunnen ontbinden of annuleren, zonder schadevergoeding te moeten betalen. Daarvan is geen gebruik gemaakt ook al kwam SSB zijn verplichtingen niet na.

Voorts blijkt uit de overeenkomst dat SSB aansprakelijk is voor ontstane schade van welke aard dan ook. Dat betekent dat daar ook financiële schade onder valt. Op het mislopen van termijnen staan boetes, volgens het contract. Wel kon SSB zich beroepen op overmacht. SSB is volgens het contract verantwoordelijk voor ‘alle disciplines’. Met andere woorden: alle bouwaspecten ook al werden de werken uitgevoerd door onderaannemers.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter