Nieuws
Belangengroep teleurgesteld over brugbesluit

De belangengroep Benutten zoals Bedoeld is teleurgesteld dat B&W geen definitief besluit hebben genomen over de bouw van een nieuwe Vlietbrug in Leidschendam. Hierdoor blijven bewoners uit betrokken wijken nog langer in onzekerheid.

De belangengroep is positief over het feit dat B&W pleiten voor ‘een verkeersveilige en bereikbare gemeente met een gezond woon- en leefklimaat en een levendige leefomgeving’. In deze opsomming mist de belangengroep het uitgangspunt dat een oplossing voor een betere bereikbaarheid van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid niet mag leiden tot negatieve effecten op de leefbaarheid en bereikbaarheid in andere wijken.

Daarnaast maakt de belangengroep zich zorgen over het feit dat verkeersveiligheid maar minimaal mee lijkt te worden genomen in de besluitvorming. Om woonwijken veilig en leefbaar te houden, is het van groot belang dat veilig overgestoken kan worden en bewoners veilig hun oprit in- en uit kunnen rijden.

Volgens de belangengroep kan op basis van het tot nu toe gedane onderzoek door Antea niet anders worden geconcludeerd dan dat ,,een extra brug het probleem verplaatst, heel veel geld kost, heel lang duurt en daarmee geen onmiddellijke verlichting geeft en een onevenredig negatief effect heeft op de leefbaarheid in omliggende wijken’’, aldus Karijn de Jong.

Het is dan ook teleurstellend, stelt Lonneke van den Berg ,,dat het college op basis van dit onderzoek niet duidelijker stelling wil nemen door een heldere keuze te maken voor selectieve toegang onder voorbehoud van juridische haalbaarheid.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter