Mening
U zegt het maar: Besluiteloosheid college rond brug

De door CDA en VVD beloofde extra brug over de Vliet houdt de gemoederen binnen Leidschendam-Voorburg al sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 bezig. Op basis van drie eerdere onderzoeken was het voor GBLV duidelijk dat een extra brug niet de oplossing ging bieden om de bereikbaarheid van het Leidschendam Centrum te verbeteren.

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP was er bij de coalitieonderhandelingen ook niet helemaal uitgekomen of die extra brug wel zo nodig moet. In plaats van een helder standpunt in het coalitie-akkoord dat de extra brug er komt, werd CDA-wethouder Juliette Bouw belast met het uitvoeren van een taboeloos onderzoek.  Anders gezegd: als de coalitie die brug écht had gewild, dan was er al lang besloten tot aanleg. Het ‘taboeloze’ onderzoek is nu klaar. De uitkomst wijkt niet af van de eerdere drie onderzoeken. Het aanleggen van een extra brug gaat niet de oplossing bieden voor de bereikbaarheid van het Leidschendam Centrum.

Of je nu voor of tegenstander bent van die brug lijkt er voor het college niet meer toe te doen. Het college stelt opnieuw de besluitvorming over de aanleg van een extra brug uit. Meer onderzoek is volgens het college nodig. Er is aan al het onderzoek al 500.000 euro uitgegeven. Daar zal nog wel zo’n 125.000 euro bijkomen. De woningbouw in Klein Plaspoelpolder ligt al die tijd stil. Ook dat kost de gemeente geld.

Betrokken bewoners zijn er maar druk mee; in hun schaarse vrije tijd blijven ze maar opdraven in weer een werkgroep, klankbordgroep of welke vorm van ’burgerparticipatie’ dan ook. De tegenstanders van een extra brug weten nog steeds niet wat er nu gaat gebeuren. De voorstanders van een extra brug moeten zo langzamerhand toch gaan denken dat ze tijdens de verkiezingen door CDA en VVD zijn misbruikt om die partijen een plek in het college van B&W te geven, maar dat die brug er niet komt.

Hoe nu verder? Het college geeft, bij monde van wethouder Bouw, aan nu eerst met de provincie te willen spreken of die brug überhaupt wel aangelegd mag worden. Sorry? Als je toch een jaar geleden zo hard aan het verkondigen bent geweest dat die brug er zeker gaat komen als je op VVD of CDA stemt, en je gaat nu pas, na alle werkgroepen, bewonerssessies, taboeloze onderzoeken, internetraadplegingen en dergelijke, om toestemming bij de provincie vragen…  dan gaat er iets goed mis. Had niemand van het nieuwe college dit eerder kunnen bedenken en dit een jaar geleden als eerste aan de provincie kunnen vragen?

Wordt een ‘nee’ van de provincie straks het argument waarachter VVD en CDA zich gaan verschuilen? ,,Sorry beste mensen. We willen de extra brug net als u graag aanleggen, maar het mag niet van de  provincie.” Er komt dan geen extra brug. Leidschendam Centrum moet dan volgens VVD en CDA als verloren worden beschouwd als het gaat om de bereikbaarheid. Die extra brug was immers noodzakelijk om de bereikbaarheid van het Leidschendam Centrum te verbeteren.

Het is dan toch wel heel bijzonder dat – na een verloren jaar om een onnodig taboeloos onderzoek uit te voeren – het nieuwe college nu ineens wel aan de slag gaat met de plannen uit ’Benutten zoals bedoeld’ om de bereikbaarheid van het Leidschendam Centrum te verbeteren. Inderdaad, dat zijn de plannen van het vorige college…

(Fractie GBLV/Gemeentebelangen)