Nieuws
Wijkvereniging Leidschendam-Zuid boos

De wijkvereniging Leidschendam-Zuid is boos op B&W. In een lange brief beklaagt men zich over de gang van zaken rond het onderzoek naar de doorstroming in en bereikbaarheid van het Damcentrum, en over het parkeerbeleid daar. GVLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk heeft B&W inmiddels opgeroepen met een inhoudelijke reactie te komen, ook richting gemeenteraad.

De wijkvereniging wijst erop dat in 1998 al beloofd werd dat het aantal auto’s dat dagelijks de Sluisbrug over gaat, beperkt zou blijven tot 5000. In het onderzoek is die grens plots op 6000 gelegd. Waarom, zo wil de vereniging weten.

Inzake parkeermaatregelen stelt de wijkvereniging dat B&W geen enkel advies van de zogenoemde klankbordgroep, waarin ook bewoners zaten, heeft overgenomen. Kennelijk wordt die klankbordgroep dus niet serieus genomen.

Voor Leidschendam-Zuid worden geen parkeermaatregelen genomen, aldus de wijkvereniging. Een nog aan te leggen parkeerterrein achter de Venestraat met 70 plaatsen biedt onvoldoende soelaas. Bij de Tol is nu al 85 procent van alle parkeerplekken bezet. Tendens stijgend.

Door uitbreiding van de blauwe zone in het Damcentrum zullen er meer auto’s geparkeerd gaan worden in de Oude Bleijk, Overgoo en ‘t Hert. Nieuwstraat en Damhouderstraat staan al vol; rondom de Venestraat/Jagerstraat is ook geen plek meer te vinden.

Door alle parkeerproblemen wordt de wijk onbereikbaar, aldus de wijkvereniging. Daar komt nog bij dat de gemeente het Sluisplein wil gaan afsluiten (met uitzondering van de periode tussen 07.00 en 11.00 uur) terwijl ondernemers en bewoners daar tegen zijn.

Als reden geeft de gemeente onder meer dat er dagelijks 720 auto’s over het Sluisplein gaan die een gevaar vormen voor voetgangers en bedienend personeel van de terrassen. Volgens de wijkvereniging is die telling niet goed aangezien die werd gedaan toen de Sluisbruggen waren afgesloten wegens werkzaamheden.

De wijkvereniging wil dat ook gekeken wordt naar doorgaand verkeer richting Stompwijk. Bovendien wil men dat er gekeken wordt naar het gevaar dat met name scooters en groepen wielrenners er opleveren. Als de gevelterrassen verdwijnen kunnen voetgangers bovendien op de stoep blijven lopen, hetgeen ook helpt.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter