Nieuws
‘Kulturhus moet dicht’

Het Kulturhus in Stompwijk moet dicht. Het is, anders dan verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen beweert, niet brandveilig. Alleen een kostbare verbouwing gedurende de zomervakantie kan een einde maken aan die toestand.

Dat stelt Leon Gouman, woordvoerder van de onderaannemers die bij de bouw van het pand waren betrokken. Hoofdverantwoordelijke, SSB, is inmiddels failliet.

Op 29 mei berichtte de wethouder de gemeenteraad dat er weliswaar nog dingen aan het Kulturhus gedaan moesten worden, doch dat de schoolkinderen er veilig in konden verblijven.

Volgens Gouman beschikt de wethouder niet over de juiste informatie omdat zij niet alle informatiebronnen heeft geraadpleegd.

Zo liggen er rapporten van bouwmanager AlphaPlan en FlameteQ (brandpreventie) waaruit blijkt dat met name de gevelbekleding (binnen en buiten), maar ook de brandcompartimentering in het gebouw, gebreken vertonen.

De gevelbekleding is niet zodanig dat die een brand gedurende 30 minuten kan ‘tegenhouden’ voordat de constructie bezwijkt.

Naar aanleiding van de rapporten is de buitengevel wel voorzien van een extra brandwerende schil. Aan de binnenkant zouden een zogenoemde ‘klikwall’ plus gipsplaten worden aangebracht. Op een aantal plaatsen is de klikwall echter niet aangebracht en zijn de gipsplaten die er zitten te dun (9,5 millimeter). ,,Het brandrisico is er dus nog’’, concludeert Gouman.

In een brief aan de gemeenteraad wijzen de onderaannemers erop dat Van Eekelen tot drie maal toe een gesprek met hen weigerde. In plaats daarvan heeft zij de curator die na het faillissement van SSB werd aangesteld gevraagd zo’n gesprek te organiseren.

Om u als raad goed en adequaat te informeren lijkt het ons logisch dat je eerst accurate en juiste informatie verzameld zeker als wordt aangegeven dat zaken niet kloppen door partijen die immers zelf de uitvoering hebben gedaan. Even los van het gegeven of het klopt of niet, lijkt het ons logisch eerst te zorgen dat je over alle beschikbare informatie beschikt en deze verifieert op juistheid om vervolgens conclusies te kunnen trekken’, aldus de briefschrijvers.

Het feit dat er volgens de wethouder tussen 18 december 2017 en 4 maart 2019 inspecties plaatsvonden waarbij ook Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is aangehaakt, imponeert de onderaannemers niet. ‘Is er bij deze inspecties gekeken naar het rapport van FlameteQ? Is er gekeken of de gevelopbouw is uitgevoerd conform dit rapport? Volgens onze informatie is deze niet gecontroleerd met alle risico van dien’.

De wethouder gaat verder niet in op het feit dat wij als onderaannemers een aantal keer de noodbel hebben geluid toen wij zagen dat de uitvoering mis dreigde te gaan. Met tijdig ingrijpen had dit voorkomen kunnen worden. Waarom stelt de wethouder dat de gemeente een schuldeiser is als zij zelf niet tijdig heeft ingegrepen en het niet zo mis had hoeven gaan en zij dus mede verantwoordelijk is voor de ontstane puinhoop?’