Nieuws
Open winkels Pinksteren roepen vragen op bij GBLV

Het feit dat op eerste Pinksterdag een aantal supermarkten open waren, roept vragen op bij GBLV. Fractieleider Frank Rozenberg verwijst daarbij naar de Verordening winkeltijden Leidschendam-Voorburg. Daarin staat dat winkels dagelijks tussen 08.00 en 22.00 uur geopend mogen zijn maar dat geldt niet voor eerste Pinksterdag.

In vragen aan B&W wil Rozenberg weten of de verordening nog geldig is en, zo ja, of de betrokken winkeliers dan ontheffing hebben gevraagd. Indien B&W die gegeven hebben wil hij vernemen op welke gronden dat dan is gebeurd.

Indien geen ontheffing is gevraagd hebben de winkeliers de verordening dus overtreden, aldus Rozenberg. In dat geval wil hij weten of de dienst handhaving heeft opgetreden en zo niet, waarom niet.

Het GBLV-raadslid oppert de suggestie om eerste Pinksterdag uit het regime van de verordening te halen. Hemelvaartsdag valt er immers ook niet onder. Wellicht kunnen ook andere dagen uit de verordening verdwijnen, zo vraagt Rozenberg. Nu staan er nog eerste Paasdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, 4 mei na 19.00 uur en eerste Kerstdag in. Hij wil een reactie van B&W op zijn suggestie.