Nieuws
NS en Prorail frustreren bouwplan Voorburg

NS en Prorail werken niet mee aan het Haagse plan om de strook tussen de Van Alphenstraat in Voorburg en de spoorbaan Amsterdam – Rotterdam te gaan bebouwen. Het voornemen is derhalve uit de plannen voor grootschalige bebouwing rond station Laan van Nieuw Oost Indië gehaald. De eerste acht jaar gebeurt er niet aan Voorburgse kant.

Dat bleek op een informatieavond die de ontwikkelaars betrokken bij de Haagse plannen en de gemeente Den Haag gisteravond organiseerden. NS en Prorail zijn eigenaar van de ‘Haagse’ grond aan Voorburgse kant. Ze zijn echter niet overtuigd van de noodzaak daar te gaan investeren.

NS en Prorail hebben zich ook gekeerd tegen de idee van een grootschalige verbouwing van station Laan van Nieuw Oost Indië. Zij willen daar pas over gaan nadenken als het aantal reizigers dat van dat station gebruik maakt minstens 30 procent hoger is dan nu (16.000 reizigers per etmaal), gespreid over de hele dag. NS en Prorail zijn wel bereid tot kleinschalige aanpassingen aan het station. Het betreft dan de onderdoorgang, de trappen en de fietsenstallingen.

Op de bijeenkomst bleek dat de ontwikkelaars en Den Haag de hoogte van de geplande woontoren aan de kant van de Laan van Nieuw Oost Indië (125 meter) willen verlagen met zo’n 20 meter. Dit om de schaduwwerking op woningen in het Bezuidenhoutkwartier te verminderen.

De geplande hoogbouw (gebouwen van 75 en 100 meter hoog, alsmede een tweede toren van 125 meter) werpt in de late middag en avond ook schaduw op de woningen aan Voorburgse kant, met name op het gebied waar Van Alphenstraat, Laan van Nieuw Oosteinde, Koningin Julianalaan en Nicolaas Beetslaan samenkomen.

Daar doen de ontwikkelaars en de gemeente Den Haag echter niets tegen omdat Leidschendam-Voorburg, anders dan Den Haag, geen zogenoemde ‘bezonningsnorm’ kent die aangeeft hoe veel uren per dag de zon minimaal op een gevel moet schijnen.

Er wordt overigens nog wel een onderzoek gedaan naar het effect van de hoogbouw op de wind en luchtstromen in het omliggende gebied.

In het kader van de Haagse bouwplannen zal de halte Station Laan van NOI – tram 2 en bus 23 – van de Voorburgse kant verplaatst worden naar de Haagse kant, zo werd op de bijeenkomst meegedeeld. Dat gebeurt echter pas over vijf jaar.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter